Skriva

Avtal för oss författare

Avtal för oss författare

Här är några viktiga tips för dig som skriver. När du ska skriva avtal tänk på följande.

Förhandla

Kom ihåg att det avtal som du får, ofta går att förhandla kring. Det är inte säkert att allt är OK från början. När jag fick ett av mina avtal, upptäckte jag att de hade glömt att skriva in e-boken i avtalet. Det gäller att vara uppmärksam och sedan förmedla dina åsikter på ett diplomatiskt sätt till förlaget.

Tydlighet

Kontrollera noga att allt finns med i avtalet. Där ska stå vilket verk det gäller, ersättningen samt vilka rättigheter du upplåter. Fråga hellre en gång för mycket än för litet.

Du äger ditt manus

Var noga med att det är ditt namn som ska stå i utgivningen. Du ensam äger rättigheterna till ditt verk. Ingen annan!

Vilka rättigheter omfattas?

Vad ingår? Är det tryckt bok, e-bok och kanske ljudbok? Gäller utgivningen enbart i Sverige eller utomlands? Är det tidsbegränsat avtal?

Jag hade en dialog med ett förlag i samband med utgivning, där jag frågade om de kunde tänkas översätta min bok till engelska och på så sätt få ut den på den internationella marknaden. Så var inte fallet. Viktigt att ta reda på.

Royalty-ersättning

Se noga till att du får royalty på allt som avtalet omfattar. Jag har haft problem med några förlag under årens lopp. Ett stort förlag gav ut min bok utan att jag fick en endaste krona i ersättning. När jag kopplade in jurister på detta, stoppades utgivningen.

En annan författare kopierade mina bilder och lät förlaget ge ut samma verk. Tyvärr fick jag ingen ersättning men de fick – efter uppmaning från jurister – stoppa utgivningen.

Transparent redovisning

Hur kommer förlaget att redovisa din försäljning? Se till att du får återkoppling på detta.

Viktigt att du vet hur de kommer att redovisa. Jag har exempelvis haft ersättning från ett förlag eftersom endast några böcker såldes under året och det sedan visade sig att de hade en gräns för att betala ut. Jag uppnådde inte gränsen och gick miste om ersättningen (även om den inte var så stor).

Lycka till med ditt avtalstecknande!

Monica