Okategoriserade

Lite tips om scener – för dig som skriver

Lite tips om scener – för dig som skriver

Den allra första scenen i din novell eller roman måste var spännande. Gärna en första mening och ett första stycke som fullständigt slår omkull läsaren. Tillåt dig att hoppa rakt in i det som händer. Skippa alla transportsträckor. De kan du ta senare. Undvik förklaringar. Få läsaren att kikna redan på första sidan.

Introducera din protagonist i första scenen. Sätt plats och tid på kartan. Skapa dramatik, ögonblickligen.

Avbryt scenen när det är som mest spännande (gärna med en cliffhanger).

En scen bör innehålla mål, konflikt och gärna katastrof. Bestäm dig för att skriva om det allra värsta som kan hända din karaktär i scenen. Tänk på känslor, när du skriver.

Du kan skriva dramatiskt, kärleksfullt, spännande, gråtmilt, dynamiskt osv. Men du måste alltid fånga läsaren. I varje scen ska en karaktär eftersträva ett mål. Men det inte förrän i slutet av novellen eller romanen som målen ska uppnås.

Genom att karaktären får kämpa för att nå målet, blir resan så mycket mer för läsaren. Exempelvis kan din karaktär leta efter kärlek i någon form. Det kan vara allt från kärleken som ett barn vill ha från sina föräldrar till den stora kärleken i livet. Kanske behöver din karaktär få information för att nå sitt mål. Låt hen leta länge och väl för att hitta denna info. Det ska vara som skatten vid regnbågens slut; letande, sökande, försakande, och så till slut finner hen skatten, nyckeln eller vad det nu är som hen letar efter. Givetvis kan det även vara fysiska saker som din hjälte försöker uppnå.

För att synliggöra vad din protagonist vill ha kan du skapa tydlig dialog eller en inre monolog med tankar. Visa genom handling vad hen vill ha.

Skapa dramatik genom att låta protagonisten eller hens käresta utsättas för fara. Synliggör rädslor! Detta kan ske genom dialog, visa handling eller återblickar i form av inre monologer (tankar) eller liknande.

En scen är fokuserad på:

  • Tiden
  • Platsen/Miljön
  • Perspektivpersonen

Det innebär att så fort du byter tid, miljö eller person, måste du också byta scen. Det kan du göra genom att lägga in exempelvis tre stjärnor, så här, mellan scenerna i kapitlet.

***

Att avsluta en scen med en cliffhanger är framgångsrikt. Då måste läsaren välja om hen ska läsa vidare eller stoppa. Är det tillräckligt spännande, fortsätter läsaren kanske.

När du kommit till mitten av din novell eller roman behöver du höja insatsen. Tillåt fler konflikter än tidigare, kanske även mer kraftfulla. Många motgångar, faror och komplikationer skapar intresse hos läsaren.

I slutet av historien skapar du klimax, dvs allt elände har stegrats till ett crescendo. Ingen återvändning finns.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)