Skriva

Upphovsrätt – del 5 – Citeringsrätten och kopiering

Upphovsrätt – del 5 – Citeringsrätten och kopiering

Sista delen i min serie om upphovsrätt.

Citeringsrätten och kopiering

Citeringsrätten

Du får citera enligt följande regel:

  • Enligt vad som kallas för ”god sed” (och endast ur offentliga verk)
  • Endast ur offentliggjorda verk

Detta innebär att du alltid måste tänka efter före. Du måste vara oför­mö­gen att skapa något liknande, för att få citera någon.

I upphovsrättslagen framgår det att du har rätt att citera ur offentlig­gjorda verk, om du gör det med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Detta gäller främst textbaserade verk.

Att citera och kopiera kan vara tillåtet. Citationsrätten kan användas men det finns gränser. Rätten att få citera (göra korta utdrag ur annat verk) är OK. Du måste ange i vilket verk detta finns OCH sidnummer för citatet. Källan måste anges och namngivningen. Det finns inte specificerat antal ord i ett citat.

Syftet kan vara att det är en recension av en bok. Inom forskningen är det viktigt att kunna lyfta in någon annans tanke och bemöta den. Inom forskning kan det vara OK att lyfta in längre stycken – som ett sammanhang.

Om du däremot skriver en roman, får du inte lyfta in en text av Strindberg. Är det däremot en fackbok, en biografi om Strindberg, kan det vara OK.

Kopiering

Kopiering är aldrig OK. Du kan få ta enstaka kopior av offentliggjorda verk men endast under spe­ciella omständigheter. Exempelvis kan en lärare få lov att kopiera en sida ur en bok för bearbetning av ett material i undervisningssyfte. Observera – om denna kopia blir kopierad är det lagbrott. Kopieringen får inte vara kommersiell. Du får inte sälja eller mångfaldiga.

Lämnar du ut en kopia, begår du brott i tillgänglighetsprincipen. En lärare får aldrig kopiera en sida för att dela ut i under­visnings­syfte. Då ska speciella avtal tillämpas och kopieringen ska anmälas till BONUS-före­ningen. BONUS-avtalet innebär att lärare får generellt tillstånd att under avtals­tiden och på särskilda villkor, kopiera skyddade verk. Er­sätt­ningen erläggs till BONUS avtalsanslutande organisationer. Denna avtalslicens gäller sedan den 1 januari 1981. Om en skola har BONUS-avtal får de kopiera lite mer. I BONUS ingår även svenska tecknare och fotografförbundet. BONUS är en nordisk modell, ett ekosystem. De flesta skolor känner till BONUS-avtalet.

Det är intressant hur utbredd kopieringsrätten är för lärare. 15 sidor eller 15% av ett verk är maximalt att kopiera. Det inkludera även illustrationerna.

Avtalet förhandlas fram med SKR – Sveriges Kommuner och Regioner.

Musikstycken

Tänk på att du inte få ta några takter ut ett musikstycke. Du kan läsa vidare här utifrån STIMs sida:

https://www.stim.se/sv/hitta-svar/alla-vanliga-fragor/far-man-lana-nagra-sekunder-eller-nagra-takter-fran-en-lat-utan

Förfoganderätten

Upphovsmannen har ensamrätt och bestämmer om verket och har därmed rätt till ersättning. När det gäller foto, finns prislistor fram­tagna av BLF – Bildleverantörernas förening.

När det gäller konst har SK – Sveriges Konstnärsförbund – färdiga intyg att fästa på baksidan av verket.

Upphovsrätt för bilder

Alla bilder som är fotograferade i modern tid (dvs från nu och 70 år bakåt) är skyddade av upphovsrätt. Trots lagarna stjäls det bilder, framförallt på nätet.

Observera att du INTE får ta bilder från en Facebook- eller Linked­In-sida, ej heller från någon webbsida såvida den inte tydligt anger att det är fria bilder. Att ta utan att fråga, är att göra intrång i upphovs­rätten.

***

Jag hoppas du blivit aningen klokare.

Upphovsrättsliga hälsningar

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)