Må bra, Skriva

Lär kroppen acceptera goda vanor

Lär kroppen acceptera goda vanor

Om du tillhör dem som vill skriva, behöver du planera för ditt skrivande och för att skapa en rutin. Om du tillhör dem som vill kontrollera vikten, behöver du göra samma sak.

Vägen till lyckad viktkontroll går genom den främre delen av hjärnan. Här sitter således de centra som stimulerar ditt matbehov, både från kroppen och från omgivningen. Genom att titta på ett foto av en god måltid eller känna doften av din favoriträtt, kan du få en stor lust att äta.

Utnyttja detta när du skriver. Låt läsaren drägla.

Hjärnan arbetar efter två system avseende hunger och mättnad.

Det ena är impulsstyrt och knutet till ditt belöningssystem (då du äter för att få en ”kick”). Så sker när du proppar i dig snabba kolhydrater och därmed får nästa ”fix”. Varning eftersom detta är ett missbruk på samma sätt som till exempel alkohol.

Det andra systemet – som du kan styra medvetet om du vill leva sunt och minska i vikt – kräver att du äter nyttigt och har en ordentlig plan och rutin. Planen och rutinen kan få kroppen att sluta protestera eftersom hjärnan på det hela taget är nöjd.

Så ät för att bli mätt utifrån kroppens fysiologiska behov och inte utifrån falsk hunger.

***

Lär din kropp goda vanor, oavsett om du vill skriva eller styra vikten.

Jag önskar dig stort lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)