Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Belöningssystem i hjärna och hjärta

Belöningssystem i hjärna och hjärta

När du tänker på choklad eller att du kan falla från en byggnad, påverkas din produktion av dopamin. Enligt forskare vid Georgia Health Sciences University, har detta undersökts djupare. De tittade på dopaminneuronerna i muskelhjärnans område, där vi har en belöningsrelaterad motivation (eller narkotikamissbruk).

Rädsla hetsar upp ca 25 procent av neuronerna och leder till ökad dopaminproduktion. Nu har de således funnit att dopaminneuronerna stimuleras och svarar på negativa händelser, vilket är nytt inom forskningen.

Dessutom har de noterat att genetik kan påverka antalet celler som aktiveras av mindre bra händelser. Detta kanske kan vara grunden till varför vissa skapar ett drogmissbruk eller andra ovanor.

Förutom ovan, har även forskarna fått en inblick i hur våra hjärnor bestämmer över hur mycket vi ska komma ihåg – oavsett bra eller dåligt. Med hjälp av celler från möss, i hippocampus (där minne och kunskap bildas), konstaterades att alla kan känna av vad som händer – men inte på liknande sätt. I cellerna hittades stora händelser (som jordbävningar).  De sensoriska svaren spelade upp vad cellerna upplevde. Där de allmänna kunskapscellerna har den högsta volymen.

En person med fotografiskt minne har troligen mer specifika minnesmarkörer medan de personer som har autism eller schizofreni, har svårare att klara sig i samhället.

Jag tycker det är intressant med forskning kring hjärnan och dessutom kan vi – som är författare – använda oss av kunskapen när vi skriver.

Vid pennan

Monica

Lämna ett svar

Till startsidan