Effektivitet, Kommunicera

NLP-rapport är grunden för framgångsrik kommunikation?

NLP-rapport är grunden för framgångsrik kommunikation?

Rapport är ordet som beskriver en relation av förtroende och ömsesidigt inflytande. Det är grunden för all framgångsrik kommunikation.

Bekräfta din samtalspartner

Allt börjar med att man via rapport bekräftar en annan person.  För att uppnå full kommunikation måste du således följa en annan person. Detta görs genom att du först bekräftar den andre. Du måste förstå och sätta dig in i den andres verklighet. Givetvis kan du inte kräva att andra ska gå in i din värld. När du har DEN förmågan att ge och bekräfta, uppnår du kommunikation. Vi behöver alla detta.

Men det är viktigt att du inte tar in den andres negativitet – om sådan finns. Tyvärr är det många människor som oftast ser allt det negativa, i stället för allt det positiva. Detta drar ner energin och är, enligt mig, fullständigt hopplöst.

Jag hade, häromdagen, en givande diskussion med en annan person. Vi var enade om att många, framförallt i sociala medier, har en tendens att sväva ut i annat än vad inlägget exempelvis handlar om. Att kritisera någon, är inget lyft. Visserligen växer vi av konstruktiv kritik, men bara om vi är mottagliga för den. När vi ber om feedback vill vi växa. Den som ger feedback MÅSTE tänka på att feedback betyder ”växtkraft” – inte kritik.

Rapport är det centrala

Rapport är den relation av förtroende och ömsesidigt inflytande som är central i allt arbete där människor ingår. Det betyder att i grunden möta människor i deras modeller av världen, att följa med i deras verklighet.

När det finns rapport mellan dig och en annan person, uppfattar den andre att du förstår hur hen har det. Men det betyder inte att du måste vara ense med den andre personen. Ni kan ha olika uppfattningar, även om ni bekräftar varandra.

Vi leder alla varandra, på ett eller annat sätt. På samma sätt berörs vi alla av försäljning oavsett om det gäller en vara, en vision, vår kompetens och personlighet vid en intervju, exempelvis.

Att skapa rapport kan du lära dig. Det är en färdighet. Träning krävs. Men för att lära behöver du veta att det ser olika ut för olika kulturer. En nick mellan man och kvinna behöver inte betyda ”ja, jag tycker lika”. Det kan betyda ”ja, jag hör dig”. Vid möten mellan olika nationaliteter, förväntar sig alla att det ska finnas dagordning. Men det är bara vi nord-européer som följer den.

Vi kommunicerar mycket med det omedvetna kroppsspråket, dvs kroppsställning, gester, röstläge osv. Och det är detta som är betydelsefullt i rapport.

När du försöker kommunicera utan rapport, är det som att försöka slå in runda pluggar i fyrkantiga hål. Hopplöst redan från början. Genom att matcha varandras kroppsspråk, uppmärksammar du den andre. Det är så rapport skapas. Du ska inte imitera eller apa efter, enbart matcha. Lagom och försiktigt. Då känner vi att vi är på samma våglängd. Det kan vara andningen, exempelvis. När du verkligen lyckas, märker du att du får ovärderlig information om hur det känns att vara den där andre personen.

Testa även att matcha rösten. Notera ljudstyrkan, tempot, tonhöjden osv. Bästa sättet är matcha personens sätt att tala. Tänk på att rösten förändras beroende på vem vi talar med. Använd detta även i telefon.

Överdriv inte! Om den andre lägger armarna i kors, kan du lägga benen i kors. Annars verkar det aningen dramatiskt.

I början kan du känna dig olustig med beteendet, men så snart du har tränat dig på detta, funkar det.

Notera noga VILKA ord den andre använder och använd sedan samma.

Uppmärksamhet ökar skillnaden i relationen. Undersök genom att ställa frågor. Tänk på att vi alla har olika kartor av verkligheten. Försök förstå den andres karta. Utan att behöva vara överens om den.

Övning – matcha

Iaktta din omgivning. Vilket kroppsspråk har kollegan? Titta på när två personer samtalar. Matchar de varandra? Du kommer enkelt att kunna se vem som är vänner respektive ovänner, bara genom att iaktta.

Monica Ivesköld
NLP-coach
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)