Skriva

Några skrivartips för dig som skriver

Några skrivartips för dig som skriver

Scener och konflikter

Ett första tips kan du få här. Det handlar om att skapa scener. En roman är uppbyggd av scener i kapitel. Slår du ihop scenerna kallas det för ’beats’. Men genom att använda ’beats’ kan du också utgå från dialoger och händelser knutna till en viss karaktär och sedan förbättra.

I alla scener måste det finns en konflikt. Saknas den, kan scenen strykas. Det finns många olika typer av konflikter. Här ser du några av dem.

  • Sammandrabbningar mellan personer
  • Hinder som måste lösas (både fysiska och mentala)
  • Attacker
  • Konkurrens
  • Mysterier
  • Dilemman
  • Missförstånd

Tänk på att om du vill skapa spänning, ska du starta scenen i den värsta toppen av konflikten och sluta innan den blivit löst. Då har du krokat fast läsaren. Men scenen MÅSTE ha förändrats innan du går över i en ny scen eller ett nytt kapitel.

Den dramatiska kurvan

Vi som skriver använder ofta den dramatiska kurvan som underlag. En sådan kan illustreras genom en val, se bild nedan. Detta är kurvan för en hel bok, men du kan även använda tekniken i själva scenen. Något drastiskt börjar, du fördjupar detta, något gör att konflikten kan lösas men en upptrappning sker och när det åter är som värst (klimax i scenen), löses det hela – eller så slutar du där och spänningen ligger på topp.

Scenens uppbyggnad

Alla scener är inte byggda på samma sätt men om jag skulle generalisera lite för att hjälpa dig, skulle det kunna se ut så här, se följande enkla bild:

Skapa reaktion för intrigen

För att lösa detta måste du som skriver skapa reaktioner. Dessa kan vi illustrera så här:

Lycka till med ditt skrivande!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)