Skriva

Mentorn i romaner

Mentorn i romaner

Arketypen

Mentorn är den arketyp som ofta förekommer i drömmar och myter. Det brukar vara en positiv figur som hjälper och tränar protagonisten. Det kan vara en vis man eller kvinna. Ett rikt förhållande i framför allt filmens värld. Det är en entusiasmerande person.

Vet du förresten, att ordet ’entusiasm’ betyder gudinspirerad. Det är från grekiskans ’theos’.

Inom psykologin representerar mentorn inom oss, själva ’jaget’.

Mentorn undervisar hjälten (protagonisten) och det är viktigt för hens lärande.

Själv fungerar jag ibland som en mentor. Då lär jag mig lika mycket som min deltagare. Skillnaden är när jag coachar.

En mentor i romaner ger ofta någon form av gåva till protagonisten. I sagor handlar det ofta om magiska sådana. Det kan vara allt från nycklar till datakoder.

Jämför med Pandoras ask

Inom mytologin har gåvan en stor funktion. Jämför med Pandoras ask i vilken finns både gåvor och presenter men också Zeus hämnd ifall hon öppnar den. Eller kan du tänka på den flygande Pegasus som var en bevingad häst – en av de mest kända varelserna inom mytologin. Han är avkomma till guden Poseidon.

De flesta gåvor som protagonisten erhåller måste förtjänas genom lärande, uppoffring eller engagemang.

Ibland i böckernas värld kan vi läsa att mentorn är forskare eller uppfinnare. En sådan stor berättelse handlar om Ikaros som flög mot himlen men brände vingarna. Dessa vingar som Daedalus uppfann av vax och fjädrar när sonen Theseus var fängslad i labyrinten. Fadern hade förmanat sonen att inte flyga för nära solen men sonen ignorerade rådet och dog eftersom vaxet smälte.

Ännu en viktigt kunskap: Råd är värdelösa om du inte följer dem.

Ofta handlar det om hjältens samvete. Givetvis kan hjälten göra uppror mot ett gnagande samvete. Ibland får vi versioner kopplade till ängeln på ena axeln och djävulen på andra.

Den viktigaste funktionen för mentorn är att motivera protagonisten och hjälpa denne övervinna rädslan. Kanske behöver mentorn ge protagonisten en rejäl spark i baken.

I onlinekursen ”Skriva spänning” lär jag ut om de olika arketyperna. Mentorn får då namnet Reason och är ofta någon juridisk person eller liknande.

I James Bond-filmerna är mentorn ”Q”, dvs vapenmästaren.

Mentorns uppgifter är många men de kan även vara knutna till att plantera information hos protagonisten. Det kan även vara en introduktion till de sexuella mysterierna. I vissa romaner är därför mentorn förföraren eller tjuven.

Precis som hjälten själv, kan mentorn vara villig eller ovillig. Mentorn kan också användas för att vilseleda läsaren. I thrillers kan mentorn lura protagonisten i fara. En del mentorer är själva ute på en utvecklingsresa, precis som protagonisten.

Du kan i ditt skrivande använda mentorn för att sätta i gång berättelsen. Det kan även finnas flera mentorer som lär protagonisten olika färdigheter. Föräldrar och syskon är således mentorer, likväl som vänner, älskare, lärare, medarbetare, terapeuter m fl.

I romantiska komedier och romaner är ofta mentorn protagonistens bästa vän som ger kärleksråd.

Besläktad med en shaman

En mentor kan även vara besläktad med en shaman, healer eller medicinkvinna.

Det är sällan mentorn är en stel karaktär. I ryska sagor är ofta häxan Baba Yagas en skuggfigur som stundtals bär mentor-masken. Just nu lektörsläser jag en sådan saga från en av mina deltagare.

I westernfilmer eller film noir kan hjälten vara en erfaren, härdad karaktär utan behov av mentor. Men ofta minns hen en tidigare mentor som då blir som en inre mentor för protagonisten.

Hur bygger du upp din mentor i texten?

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)