Skriva

Struktur för skrivandet

Struktur för skrivandet

Idag tänkte jag berätta lite om själva strukturen för ditt skrivande.

När du har fått en idé, behöver du fundera över följande punkter.

Vad handlar din historia om?

Gör så här:

 1. Utgångspunkten för din story
  Skriv ner hela din story i en enda mening
 2. Värdet av din story
  Varför ska läsaren läsa din historia? Vilket värde tillför den, dvs vad handlar den om? Det kan vara en berättelse om livet, döden, öden värre än döden, kärlek, hat, prestationer, misslyckanden, mognad, ondska eller liknande
 3. Plotten
  Romaner har ofta 2-3 olika stora intriger. Vilka intriger tänker du ha i din berättelse?
  Plotten är huvudintrigen i din roman. Inom narratologin talar vi om plot. Det är den/de som gör din historia levande.
  Tänk på att du behöver ha någon form av konflikt, gärna en liten intrig, i varje scen.
  Du kan ha olika typer av stora intriger, exempelvis

  1. Huvudintrigen (den som följer med hela vägen till slutet i din roman)
  2. Interna intriger (vad som sker inom de olika karaktärerna)
  3. Del-intriger (mindre intriger som skapas vid sidan av den stora)

För att skapa strukturen i din roman, behöver du tänka utifrån dramatiken. Den bildar en båge. Hur tänker du att din berättelse ska formas? Du kan skapa en kurva där du visar upp- och nedgångar i din story. Exempelvis kan det se ut så här, där topparna är lyckliga stunder och dalarna är dramatik på högsta nivå.

Lycka till med skrivandet!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)