Skip to content
Skriva

Vad vet du om diskursivt skrivande?

Vad vet du om diskursivt skrivande?

Diskursivt skrivande kallas det skrivande som är ämnesrelaterat, faktabaserat, resonerande, beskrivande, argumenterande och utredande. Ofta lyfts det fram hur viktigt det diskursiva skrivandet i skolan är eftersom det är det som senare används i arbetslivet – till skillnad från mer fiktiva texter i form av noveller och liknande.

Som det står på Skolverkets sida:

”Läroplanen (Lgr 11) ställer krav på skrivande i alla ämnen. Elever ska till exempel beskriva, berätta och förklara ett kunskapsinnehåll i sammanhängande text.”

Det uppstår gärna svårigheter med detta eftersom en beskrivande text kan innehålla både förklaring och diskussion.

Medierande verktyg

Papper och penna, dator, mindmaps och liknande är exempel på medierande verktyg. I samtliga mina onlinekurser har jag därför med detta.

Det finns två olika mönster; dels innehålls- och strukturfrämjande, dels språkstödjande.

Innehålls- och strukturfrämjande

Inom detta begrepp har du listor, mindmaps och textmallar. Som exempel kan nämnas att du vid en intervju behöver veta följande:

  • Yrke
  • Arbetsuppgifter
  • Om de trivs
  • Vad personen drömde om som liten
  • Hobby, fritidsintressen

Ovanstående är exempel på en lista. Denna kan också skapas som en mindmap:

Språkstödjande

Här behövs handböcker. Du kan exempelvis använda min ”Handbok för textproduktion”. Klicka för mer information!

 

Slutledning

Kanske blev du lite klokare nu kring termen ”diskursivt skrivande”.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *