Okategoriserade

Planera din tid för att frigöra minst 3 timmar i veckan

Planera din tid för att frigöra minst 3 timmar i veckan

Under 30 år har jag arbetat som effektivitetskonsult mm. Det är lättare än vad du tror att frigöra tid. Men det kräver ett jäkla-anamma och fokus på planering, struktur och mål.

De flesta människor (och jag talar om tusentals som varit på mina kurser), glömmer att planera för alla småsakerna. Det är sedan dessa som knäcker dem.

Mitt tips till dig är därför att planera för STORA och SMÅ saker, var för sig. Allt som tar mer än 30 minuter planerar du in i kalendern. Allt övrigt sätter du samman i sjok och planerar tid för vad jag kallar för ”korta” saker. Avsätt 1-2 timmar per dag för dessa.

En annan viktig faktor som de flesta missar, är att de planerar i kalendern men glömmer följa upp. Planering är som budget, dvs en dröm om hur det kan bli. Bokföring innebär att du faktiskt följer upp vad du har gjort, hur lång tid det tog osv. Om du börjar med detta, kommer du tydligt att se vad du lägger tiden på. Det är då du kan frigöra timmar för annat som du kanske tycker är roligare.

Här ser du en bild på hur din planering bör gå till:

Lycka till med att frigöra tid!

Själv har jag frigjort massor med tid, vilken jag idag ägnar åt mitt skrivande.

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)