Skriva

MUTH – tips från Elizabeth George bok “Skriva en deckare”

MUTH – tips från Elizabeth George bok “Skriva en deckare”

MUTH betyder ’Metod för att undvika talande huvuden’. Begreppet har myntats av Elizabeth George och hennes elever för många år sedan.

Hon menar att begreppet står för en ”handling som ackompanjerar dialogen”. Syftet är att undvika scener som uteslutande består av dialoger.

För mig blir det en fördjupning av anföringen.

Direkt anföring används när du i en text vill skriva ordagrant vad personerna säger eller tänker. Då används repliker i texten.

Indirekt anföring är när en karaktär med egna ord berättar vad någon annan har sagt.

Exempel:

― Räck mig saltet, sa Monica och pekade på salt- och pepparkaren som stod på bordets mitt.

― I det här huset använder vi etikett, röt pappa, och lyfte upp saltkaret för att vidarebefordra till personen vid sidan om honom. Var god fortsätt rörelsen. Jag tillåter inga armar kors och tvärs över bordet, tack.

Övning anföring

Här kan du träna på några övningar.

  1. Föreställ dig att telefon ringer. Låt någon svara och lägg samtidigt till anföringen som berättar för läsaren vad som händer parallellt. Hur agerar personen? Vad händer med kroppsspråket? Iaktta ansiktet och kanske ögonen och se vad du får ut där.
  2. Se framför dig en person som står på perrongen och väntar på ett tåg. En okänd person kliver fram och börjar tala med denne. Gör ovanstående iakttagelser.
    MUTH avslöjar.

MUTH ger författaren tillfälle att avslöja något om karaktären, utifrån en perspektiv som vi inte kan läsa oss till i scenen. Hon menar att MUTH hjälper oss att gestalta och inte berätta. Den ger struktur åt perspektivpersonen och kan tillföra detaljer i scenens inramning. Dessutom kan metoden hjälpa till och öka spänningen och skärpa konflikten.

Vidare påstår hon att styrkan ligger i att vi kan förmedla utan att säga och att vi därmed fördjupar läsupplevelsen. Den kan också ge indikation på kommande händelser.

Övning MUTH

Här är en övning för att träna på MUTH:

  • Skriv två sidor med dialog. Synliggör skillnaderna mellan de som talar.
  • Bredda dialogen genom att följa nedan.
  • Skapa scenariet genom att gå från landskapsbilden till detaljinramningen
  • Du kan välja en MUTH-handling som belyser den karaktär som inte är perspektiv-personen
  • Framhåll attityden genom MUTH

Jag tror att vi alla behöver öva mycket på detta. Att arbeta utifrån metoden MUTH är inte självklart för någon författare men ger möjlighet till fördjupning. Tänk på att MUTH startar med själva verbet, exempelvis ord som tillverka, väga, mumla, äta viktväktarmat, klistra, hamra, snickra osv.

Du kan leta efter verb och sedan utveckla dessa. Lägg till handlingar för att göra scenen mer realistisk. Ge läsaren fler detaljer om karaktären. Då lyfter du historien framåt.

Lycka till med skrivandet!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)