Skriva

Gestaltning handlar om att fånga läsaren

Gestaltning handlar om att fånga läsaren

Många av mina deltagare i skrivarkurserna frågar hur viktig gestaltningen är. Mitt svar är alltid: Oerhört viktig. Utan gestaltning blir det en tråkig roman.

För att du ska förstå skillnaden, tänkte jag illustrera genom följande exempel.

Berättelse

Denna rubrik hittade jag på nätet. Vad tycker du att den gör med dina känslor?

Minst 25 döda efter vulkanutbrott i Guatemala – lava och aska sprider kaos.

Kanske skänker du en tanke till de 25 dödas anhöriga, kanske känner du lite obehag vid tanken på lavan som sprider kaos. Att skriva så kort och koncist är att berätta. Här ovan fanns ingen gestaltning med, mer än i sista delen av frasen.

Gestaltning

Jämför nu med nedanstående text som är gestaltad. Hur upplever du den i förhållande till ovanstående?

Ett muller hörs i bakgrunden. Det är vulkanen på Guatemala som sakta informerar omgivningen om ett kommande utbrott. Än så länge är ljudet inte större än en rapning. Men inom några timmar har ljudet ökat. Folket i byn är skräckslagna. De vet att de måste packa sina tillhörigheter snabbt och fly för livet. Ett gigantiskt moln av aska syns i periferin. Lokalradion, brandkåren och sjukvård såväl som ambulanspersonal står så redo de kan med resurser.

Sen startar kaoset. Lavan väller ut och ner. Ett litet barn kommer i vägen, skadas, bränns och dör. Mamman kastar sig gråtande över barnet. Givetvis omkommer även hon. Resten av familjen står handlingsförlamad, förvirrad och tittar frustrerat omkring på de brinnande husen. De ser hur lavan som en sprutande drake, slickar i sig både barn och vuxna, broar faller ner i floden strax intill. Husen rasar och endast grunden står kvar.

Räddningstjänsten kan inte komma fram. Vägarna har rasat eller blockerats av lavan. Ledaren blåser av räddningsarbetet. Ingen kommer fram.

När morgonljuset tränger igenom har 3000 människor evakuerats. Det är närmare 1,7 miljoner som påverkats av katastrofen. Och det är bara början. Kaffeplantagen, som är mångas dagliga försörjning har brunnit upp. Majsfälten likaså. Allt kommer att få katastrofala följder i åratal.

Själv kan jag inte längre sova. Jag ser barnet och modern framför mig. Hur draken tog dem på några sekunder. Hur många fler begravdes levande? Skriken klingar i mina öron och jag får svårt att andas.

Hänger du med?

Gestaltningen gör att mina känslor ökar. Det gör de inte genom en berättelse eller en katastrof-rubrik som oftast inte är tillräckligt berörande.

 

I början av 2022 kommer jag att ha temat GESTALTNING för min INSPIRATIONSKURS. Kanske vill du hänga med då?

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)