Filmtips, Måla

Skapa animering

Skapa animering

För att skapa intressanta bilder kan du göra på följande sätt.

 1. Planera genom att föra dialog med dig själv
  Titta omkring dig. Vilken bild skulle du vilja ta och kanske även utveckla?
 2. Skapa en scen för din bild
  Checka att du har bra ljus för att fotografera. Är dagen vacker, kan du ta bilden utomhus. Annars behöver du kanske montera upp bra ljuskällor. Ibland behöver du hänga upp tyg eller någon plansch som bakgrundsbild. Håll kameran så stilla du kan. Du kan använda dig av stativ. Numera finns även bra Selfie-pinnar med stativ. Du kan även sätta in kameran på exempelvis tre sekunders timer. Ta flera bilder och välj sedan den du tycker bästa om.
 3. Klipp fotot, komponera om bilden och ta nytt foto
  Genom att ta många foton, kan du skapa en animering. Se nedan bild så förstår du:
 4. Du kan skapa animeringen i Photoshop
  I Photoshop (originalversionen) väljer du Läs in filer i Stack på Arkiv-menyn, bläddrar för att hitta bilderna och klickar sedan på OK. Den här delen kan ta lite tid när Photoshop laddar bilderna och skapar enskilda lager för varje foto.
 5. Jag har endast Photoshop Elements och där funkar det inte. Därför använder jag hellre Camtasia och gör en inspelning via det programmet i stället.
 6. Det finns även andra animeringsprogram som exempelvis Animoto som du kan testa.

Lycka till!

Monica