Änglakort

Familjen

Familjen

Ur min äldsta kortlek drog jag idag Familje-kortet. Vad passar väl bättre när julafton randas?

En situation kanske har uppkommit genom ett emotionellt experiment med en familjemedlem och nu kan du få förståelse och healing som hjälp. Både i ditt hjärta och sinne, runt den personen och dig själv, kommer situationen att bli lugn, likt ett blått ljus. Var öppen för de gåvor du får i samband med situationen och tillåt dig själv att känna lugn.

Kortet innebär att du har en familje-relaterad situation (och gäller för den första person du tänker på när du läser detta).

Det kan också vara så att du har en stor önskan om att få träffa någon specifik familjemedlem för att tillbringa tid med. Inte ovanligt i dessa dagar att vi längtar efter varandra. Jag har den längtan. Har inte träffat mina norska barnbarn på över två år. Längtan är enorm.

Invänta sammankomsten och rensa bort gamla obekväma känslor och förlåt dina familjemedlemmar såväl som dig själv.

Monica