Skriva

Viktigt om skiljetecken

Viktigt om skiljetecken

OBS! Kommatecken och semikolon är inte utbytbara. Semikolon och kommatecken betyder olika saker. Semikolon kan bytas mot punkt. Vad skiljer semikolon och punkt åt? Semikolon markerar samband mellan meningar, fullständiga eller ofullständiga. Punkten markerar enbart meningsslut.

Jag får ofta frågor kring skiljetecken. Ibland med frågeställningen: När kan vi bryta mot reglerna?

Här följer därför några tips.

Vi har tretton skiljetecken till vårt förfogande. Alla med specifika uppgifter.

Tankstrecket signalerar att du ska lägga märke till texten.

Skönlitterära författare kan utan vidare bryta mot de vedertagna reglerna. Men kanske läsaren är av en annan uppfattning. Viktigt är att vi som skriver och de som läser har samma kunskap om reglerna.

Lycka till!

Monica