Skriva

Pikaresk – vad är det?

Pikaresk – vad är det?

Jag har sprungit på detta i flera olika sammanhang. Så här står det på Wikipedia:

Pikaresk eller pikareskroman (av spanskans picaresco, “skurkaktig”, “skälmsk”, ytterst av pícaro, “skälm”, “odåga”, “skurk”, på svenska även kallad skälmroman) är en roman bestående av kortare episoder snarare än en enhetlig berättelse.

Handlingen hålls samman av exempelvis en kringresande munter och äventyrslysten vagabond.

Utmärkande är bland annat ett stort persongalleri av litterära figurer, att handlingen inte är bunden till en viss social miljö eller klass och att den har någon form av kritiskt perspektiv.

Romantypen uppstod vid mitten av 1500-talet i Spanien.

Exempel på pikareskroman är:

Kanske dags att prova att skriva något pikareskt?

Lycka till!

Monica