Skip to content

Skrivar-strategi – användbara tips

Skrivar-strategi – användbara tips Här är några användbara skrivartips. När du skriver en roman eller novell behöver du växla mellan att se helheten dvs utgå från dramaturgiska kurvan och se om din story håller ihop, hur scenerna driver framåt osv. Dessutom behöver du kika på dispositionen och ha en strategi för ditt skrivande. Låt migContinue reading “Skrivar-strategi – användbara tips”

Intressanta scener för att tillfredsställa läsaren

Intressanta scener för att tillfredsställa läsaren I varje scen behövs gestaltning och en konflikt eller intrig. Regeln är att påbörja scenen så sent som möjligt och gå ur den så fort du kan. Det bör hända något intressant i scenen och sedan avslutar du scenen, gärna innan eländet blir löst. En vanligt scen innehåller oftaContinue reading “Intressanta scener för att tillfredsställa läsaren”

Planera karaktärsbågen

Planera karaktärsbågen Karaktärsbågen visar hur din hjälte förändras och växer från första sidan till den sista. De bästa romanernas huvudpersoner är fundamentalt olika i slutet, efter att ha lärt sig och vuxit under resans gång. Med hjälp av karaktärsbågen kan du visa hur din karaktär växer både psykiskt och fysiskt. Henrietta i min roman PORTENContinue reading “Planera karaktärsbågen”