Skip to content

Löser grammatik-kontroll dina skrivproblem?

Löser grammatik-kontroll dina skrivproblem? Grammatiska misstag är oundvikliga. De händer de bästa av oss. Från irriterande stavfel till grammatiska klumpigheter eller avsaknad av rätt ord, när vi skriver. Det mest idealiska hade varit att ständigt ha en redaktör till hands för att rätta till misstagen. Men det är givetvis inte möjligt. Det går inte attContinue reading “Löser grammatik-kontroll dina skrivproblem?”

Grammatik- och läsbarhets-tips

Grammatik- och läsbarhets-tips Kanske slinter dina fingrar när du skriver. Mina gör så, ibland. Stavfel och grammatiska fel blir följden. Kanske har du svårt med tempus och verben byter tid? Ingenting fungerar riktigt som du har tänkt dig. Du korrekturläser texten och upptäcker några grammatiska fel. Men vad händer när ögat inte längre informerar digContinue reading “Grammatik- och läsbarhets-tips”