Skip to content

Ta reda på vad som är viktigt i ditt liv

Ta reda på vad som är viktigt i ditt liv Lite mer om NLP För många, många år sedan blev jag certifierad inom NLP – Neuro Lingvistisk Programmering – vilket gav mig verktyg för framför allt coachning i samband med mina utbildningar. Coachning innebär inte att jag berättar för någon hur de ska lösa problemen.Continue reading “Ta reda på vad som är viktigt i ditt liv”