Skip to content

Att hjälpa varandra – att hjälpa dig själv

Att hjälpa varandra – att hjälpa dig själv Vet du att psykisk ohälsa har ökat i Sverige? Var 6:e timme tar en person sitt liv i Sverige. Det är 4 människor varje dag. 1500 personer varje år. Tillsammans kan vi ändra på detta.    Det finns en verksamhet som heter Aldrig ensam. De jobbar förebyggandeContinue reading “Att hjälpa varandra – att hjälpa dig själv”