Våra kunder

Våra kunder

We thank our customer below for their references

Referenser
Effektiv e-posthantering
Ann-Charlotte Hjelm, Region Skåne:
”Genom metoden har jag fått mest hjälp med att sortera min e-post direkt och planera in i kalendern.
Det är mycket betydelsefullt att få struktur på den stora e-posten. När man får struktur på mailen slipper man läsa mailet mer än en gång, man har redan bestämt vad man ska göra med det vid första läsningen vilket innebär mindre stress med att man glömt något.”
David Lewis, f d chef inom IT på Posten Stockholm
”Av alla kurser jag gått så är Effektiv E-posthantering den kurs som gett den tydligaste effekten direkt. Min uppfattning är att jag fick ungefär 10% mer tid tack vare de metoder och det nya sättet att tänka som kursen gav mig. Tid som jag kan använda till mycket mer värdeskapande saker. Kursen gav en stark känsla av betydligt mer kontroll över min egen tid helt enkelt.”

Navigera Direkt – Personlig Effektivitets Utveckling
Michael Rogström, Chef Driftledningscentralen Göteborg Leveransdivisionen
”Kursen, Personlig Effektivitets Utveckling, har gett mig ett antal verktyg att hålla ordning på vardagen, på sådant som alltid måste fungera. Den största vinsten har varit att det numera alltid är ordning och reda i min mailbox och i min kalender. Jag har också fått tid över till att planera bättre. Denna teknik (Navigera Direkt-metoden) är något som vi använder i hela min grupp då vi gemensamt gick utbildningen. ”Driftsområde Västra
Trafikverket Göteborg
Lena Axelsson, Human Resources Manager
Vad utbildningen i Personlig Effektivitets Utveckling har givit vårt företag:• ett gemensamt arbetssätt
• ett Gör det Nu beteende
• bättre planering av egen tid och egna arbetsuppgifter
• större kontroll över arbetssituationen som gör att man mår bättre
• bättre struktur för dokumenthantering, såväl fysisk som elektronisk
• snabbare beslut och avslutConsilium Marine & Safety AB
GÖTEBORG
Gunilla Voldstad, ABB:
”Jag har haft stor nytta av kursen, speciellt när det gäller att få ordning på alla inkommande mail och samordningen med mina projektplaner. Nu känns det som om jag är på väg mot ett liv med bättre ordning och struktur.”Ulf Persson, ABB:
”Jag har fått mest hjälp med att strukturera både fysiskt och i datorn.
Systemet med korta och långa uppgifter är också bra. Helt enkelt den övergripande strukturen i Lotus Notes med underliggande mappar där man smidigt sorterar. På så sätt har man inte ett berg med mail i inkorgen som höjer pulsen.”Rima Hassel, Räddningstjänst Syd:
”Jag har fått daglig struktur och ett proaktivt angreppsätt på min planering med hjälp av Navigera Direkt-metoden.”Annika Sjöqvist | Astra Tech AB MÖLNDAL
”Jag har tyckt att det varit en jättebra utbildning och jag har lärt mig att använda Outlooken på ett effektivt sätt och fått många bra tips på hur jag ska slippa stressen i min vardag.”
Jan Tärnemark, Lantmäteriet:
”Genom metoden Navigera Direkt har jag fått ordning på inkorgen och att ta tag i och planera ärenden direkt.”Tina Ferdinandsson, Enics:
”Jag har tyckt att det varit en jättebra utbildning och jag har lärt mig att använda Outlooken på ett effektivt sätt och fått många bra tips på hur jag ska slippa stressen i min vardag.Annelie Berglund, Enics:
”Mitt största resultat från denna utbildning är att jag fått mycket bättre struktur på uppbyggnaden i min dator, vilket lett till att jag snabbare hittar vad jag söker. Jag har lärt mig att prioritera på ett bättre sätt, och på så sätt blivit mer effektiv.”Michael Heldemark, Enics:
Jag har fått mest hjälp – via metoden – med att få ordning på min e-mail och bokningskalender samt planerar min tid bättre. Jag har upplevt den individuella uppföljningen mycket positivt.
Pia Kråvall, Sälj & Projektledare, Swebus:
”Tack för en givande dag igår, som vanligt kanonbra.
Nyttan av Navigera Direkt har varit/är stor.
– Skapat motivation
– Hantering av stress
– Strukturen i mallar och mail
– Tips & Trix
– Effektivisering (sparar många timmar)
– Utbildning av en superb och inspirerande person”
Ulf Nilsson, Produktionschef, Räddningstjänsten Syd:
” Utbildningen i Personliga Effektivitets-Utvecklingen, vad har den givit egentligen?Kursen har gett ett grundsynsätt och ett proaktivt sätt att angripa ”frågor” som uppkommer i vardagen. (Navigera Direkt/Gör det nu) Bättre struktur på användandet av min tid. Prioritering av tid, fokus på uppgifter som är ”viktiga” i min roll.
Bättre struktur, arbetsrutin och hantering av Mailbox och kalenderhantering. …eftersom flera medarbetare deltog har vi skapat ett i grunden gemensamt sätt att jobba. Ger ett mervärde för organisationen.”
Christina von Leitgeb, Svenska Kyrkan:
”Jag har nu struktur på papper, vet vad som måste/bör göras och har minimerat letandet.
De individuella besöken var givande och inspirerande.
Jag har faktiskt skrutit för några personer hur mycket detta arbetssätt har hjälpt mig, känner aldrig någon oro numera över att något ska falla mellan stolarna eller att jag ska glömma något.”
Jeanette van Engelen, HR Manager Netherlands, Stryker Benelux-Nordic, Nederländerna:
”The Personal Effective Training has given me a better overview of my work by giving practical tips. I`m able to plan, structure more effectively and can get more work done. Also by ”Acting now” I am postponing less (archiving, empty e-mail box).
The other team members also use several of the above methods to structure their work). Everyone learned some methods they still use in practice.”
Mitra Taheri, Stadsbyggnadskontoret, Malmö:
”Den bästa vinsten är att inga gamla små uppgifter blir kvar i mailen. Jag gör små ändringar på en plankarta direkt, inga korta telefonsamtal, etc. Det bästa med din coaching är att du ”jagar” dina elever genom att komma till dem samma dag som du håller kurs med dem, och därefter via mail, så att vi känner att du är i närheten hela tiden och har ”koll” på oss.”Carina Wallhoff, Stryker Benelux-Nordic:
”Och återigen tack för din insats. Det funkar fortfarande…..
Jag kan varmt rekommendera dig”
Maggi Bajric, Enics:
”Den viktigaste vinsten för mig med programmet har varit att jag fått bättre självförtroende när det gäller mina arbetsuppgifter vilket innebär att jag planerar min tid och hinner med mycket mer idag än vad jag gjorde innan.”
Birgitta Sandell, VD, Burlövs Bostäder AB:
Genom Navigera metoden har alla höjt sin förmåga till planering och prioritering av arbetet och vinsten för Burlövs Bostäder AB är en ökad effektivitet.
Vi lägger energin på rätt ställe!
SDI-profileringen är en utmärkt metod för att hitta styrkorna och svagheterna hos sig själv och sina medarbetare
Vi har genom en ökad förståelse om varandra lärt oss att hantera konflikter innan de blir för stora och svåra att hantera.
Ingegerd Nilsson, f d Svedala kommun:
”Jag är mycket nöjd med den utbildning och coaching jag fått av Monica. Alla arbetsuppgifter har nu egen plats i min kalender. Jag lägger också in balanstider. Vinsten är reserverad tid för akutuppgifter. Min nya planeringsteknik innebär mindre upplevd stress och jag kan inte tänka mig att återgå till någon av mina tidigare modeller.”

Effektiv e-posthantering – SMART-dag The Human Element B
Ove Hjelleset, Managing Director, Tour & Andersson AS , Oslo:
” At jeg begynner å få bedre struktur på min mailboks og alle mine mail pr dag, gjør at jeg får en langt mere effektiv hverdag.”
Birgitta Sandell, VD, Burlövs Bostäder AB:
”På vår arbetsplats har personalen genomgått Element B vilket har ökat kunskapen om den egna personligheten och hur vi fungerar tillsammans med andra. Tack vare de insikter vi fått om oss själva och våra kollegor har vi fått en större öppenhet i organisationen och en bättre förmåga att hantera konflikter.”
Olov Sjökvist, Tour & Andersson:
”Det mest betydelsefulla under kursen var e-post- och kalenderhanteringen där man planerar in att utföra sina mail, vilket har varit en trygghet och hjälp att komma ihåg det jag ska göra.”

Kundservice Hurra!
Ingvar Persson, Smurfit Kappa:
”Jag har via metoden Kundservice Hurra! fått mest hjälp med att tänka i nya banor och på ett nytt sätt. Min största vinst med programmet är att jag blivit uppmärksam på hur jag själv är och hur jag agerar. Utifrån satta mål, har jag nått mer än 50%. Dagarna har jag upplevt mycket positiva. Det är viktigt att stanna upp ett tag och få fundera över hur man jobbar.
Via metoden har jag ökat insikten avseende att ta och ge feedback, blivit mer medveten om vinna-vinna-koncept mot kund, lärt mig vittja min e-post och har därmed endast få mail i inboxen, blivit mer medveten om öppna frågor i kommunikationen, och är mer lyhörd för kundens önskningar.”
Magnus Viberg, f d Smurfit Kappa:
”I can recommend Monica Iveskold regarding customer service education and implementing a workflow with proactive thinking in our customer support and design center organisation.”

SeminarierJesper Kristensen, KF Fastigheter Centrumhandel Syd:
”Jag närvarade vid din presentation på öppet hus för några veckor sedan och har sen dess gått hem med tom mejlbox varje dag! Skönt, så tack för det.”
GruppdynamikAnne Qwinten, f d HTA
Jag vågar vara mer öppen i en dialog!
Blivit tydligare och väntar in att den andra personen verkligen förstått!
Vinsten är en lättare kommunikation mellan kollegorna och förståelse för att tydligheten i kommunikationen är viktigast.
Tack för en härlig och utvecklande dag tillsammans med dig!

Personalenkät Personlig coaching
Birgitta Sandell, VD, Burlövs Bostäder AB:
”Vår målsättning är att regelbundet följa upp personalens arbetssituation via enkäter. Denna gång genomförde vi en personalenkät via nätet vilket var både kostnadseffektivt och bra för miljön och ett enkelt och smidigt sätt att fått in personalens synpunkter. Vi har fått en bild av hur våra anställda upplever sin arbetssituation och hur väl ledarskapet i företaget fungerar. Nu ska vi jobba vidare med materialet och komma fram till vilka förbättringar som bör göras.”
Elisabeth Larsson, Kommundirektör, Svedala kommun:
”Här kommer några av de vinster jag gjort med coachningen: Jag har lärt mig att fokusera på mina mål och prioritera vad som är viktigt.
Jag har känt mig glad och inspirerad efter coachningen.”