FAQ på bloggen?

FAQ på bloggen?

Jag har funderat. Kanske skulle jag ha en FAQ på bloggen. Ännu har jag inte helt bestämt mig. Men tanken finns.

Jag jobbar, som du vet, med många olika saker. Framförallt är det mina 30 onlinekurser inom tre områden:

 1. Effektivitet
 2. Skriva
 3. Må bra

Nu skulle jag därför vilja ha din hjälp. Vilka fem frågor inom dessa områden skulle du vilja ha svar på?

Klicka på länken nedan och fyll i dina fem (5) frågor. Jag lovar att du får svar på dem (om jag kan svaret).

https://forms.gle/6E2Raa8i9hP81a3Q6

När jag får in frågorna, kommer jag att besvara dem. Kanske blir det intressant och jag bygger en FAQ på bloggen.

Med hjälp av den, kan du sedan få svar på många andra frågor.

Men jag har ännu inte tagit beslutet att bygga en FAQ. Det är ett stort projekt och jag vet inte om tiden räcker till.

Så låt oss börja med frågorna. Ser fram emot dina!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Serverat på Nobelfesten

NLP-rapport är grunden för framgångsrik kommunikation?

NLP-rapport är grunden för framgångsrik kommunikation?

Rapport är ordet som beskriver en relation av förtroende och ömsesidigt inflytande. Det är grunden för all framgångsrik kommunikation.

Bekräfta din samtalspartner

Allt börjar med att man via rapport bekräftar en annan person.  För att uppnå full kommunikation måste du således följa en annan person. Detta görs genom att du först bekräftar den andre. Du måste förstå och sätta dig in i den andres verklighet. Givetvis kan du inte kräva att andra ska gå in i din värld. När du har DEN förmågan att ge och bekräfta, uppnår du kommunikation. Vi behöver alla detta.

Men det är viktigt att du inte tar in den andres negativitet – om sådan finns. Tyvärr är det många människor som oftast ser allt det negativa, i stället för allt det positiva. Detta drar ner energin och är, enligt mig, fullständigt hopplöst.

Jag hade, häromdagen, en givande diskussion med en annan person. Vi var enade om att många, framförallt i sociala medier, har en tendens att sväva ut i annat än vad inlägget exempelvis handlar om. Att kritisera någon, är inget lyft. Visserligen växer vi av konstruktiv kritik, men bara om vi är mottagliga för den. När vi ber om feedback vill vi växa. Den som ger feedback MÅSTE tänka på att feedback betyder ”växtkraft” – inte kritik.

Rapport är det centrala

Rapport är den relation av förtroende och ömsesidigt inflytande som är central i allt arbete där människor ingår. Det betyder att i grunden möta människor i deras modeller av världen, att följa med i deras verklighet.

När det finns rapport mellan dig och en annan person, uppfattar den andre att du förstår hur hen har det. Men det betyder inte att du måste vara ense med den andre personen. Ni kan ha olika uppfattningar, även om ni bekräftar varandra.

Vi leder alla varandra, på ett eller annat sätt. På samma sätt berörs vi alla av försäljning oavsett om det gäller en vara, en vision, vår kompetens och personlighet vid en intervju, exempelvis.

Att skapa rapport kan du lära dig. Det är en färdighet. Träning krävs. Men för att lära behöver du veta att det ser olika ut för olika kulturer. En nick mellan man och kvinna behöver inte betyda ”ja, jag tycker lika”. Det kan betyda ”ja, jag hör dig”. Vid möten mellan olika nationaliteter, förväntar sig alla att det ska finnas dagordning. Men det är bara vi nord-européer som följer den.

Vi kommunicerar mycket med det omedvetna kroppsspråket, dvs kroppsställning, gester, röstläge osv. Och det är detta som är betydelsefullt i rapport.

När du försöker kommunicera utan rapport, är det som att försöka slå in runda pluggar i fyrkantiga hål. Hopplöst redan från början. Genom att matcha varandras kroppsspråk, uppmärksammar du den andre. Det är så rapport skapas. Du ska inte imitera eller apa efter, enbart matcha. Lagom och försiktigt. Då känner vi att vi är på samma våglängd. Det kan vara andningen, exempelvis. När du verkligen lyckas, märker du att du får ovärderlig information om hur det känns att vara den där andre personen.

Testa även att matcha rösten. Notera ljudstyrkan, tempot, tonhöjden osv. Bästa sättet är matcha personens sätt att tala. Tänk på att rösten förändras beroende på vem vi talar med. Använd detta även i telefon.

Överdriv inte! Om den andre lägger armarna i kors, kan du lägga benen i kors. Annars verkar det aningen dramatiskt.

I början kan du känna dig olustig med beteendet, men så snart du har tränat dig på detta, funkar det.

Notera noga VILKA ord den andre använder och använd sedan samma.

Uppmärksamhet ökar skillnaden i relationen. Undersök genom att ställa frågor. Tänk på att vi alla har olika kartor av verkligheten. Försök förstå den andres karta. Utan att behöva vara överens om den.

Övning – matcha

Iaktta din omgivning. Vilket kroppsspråk har kollegan? Titta på när två personer samtalar. Matchar de varandra? Du kommer enkelt att kunna se vem som är vänner respektive ovänner, bara genom att iaktta.

Monica Ivesköld
NLP-coach
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Den som dräper – recension av filmserien

Den som dräper – recension av filmserien

Den som dräper är en dansk kriminalserie från 2011.

Har börjat titta på den här fantastiskt spännande serien och är helt såld på den. Så bra!
Ännu en serie skapad av danskarna. De är fantastiska. Tempot är högt. Varje avsnitt avslutas.

Serien handlar om en specialenhet på Köpenhamnspolisen, vilken söker uppklara en rad mord begångna av en seriemördare.

Länk till trailern:

Skådespelare:

 • Laura Bach- Katrine Ries Jensen
 • Jakob Cedergren- Thomas Schaeffer
 • Lars Mikkelsen- Magnus Bisgaard
 • Laerke Winther- Mia Vogelsang
 • Frederik Meldal Norgaard – Stig Molbeck
 • Iben Dorner – Benedicte Schaeffer

 

Jakob Cedergren spelar även i den svenska serien Morden i Sandhamn där han spelar polis. Här i den här danska serien spelar han en psykolog som hjälper polisen.

Lars Mikkelsen, bror till den kände Mads Mikkelsen, spelar polischefen Bisgaard.

 

Jag gillar verkligen serien och rekommenderar den varmt.

Vid pennan

Monica

Veckans effektivitetstips – Hur mäter du din effektivitet?

Veckans effektivitetstips – Hur mäter du din effektivitet?

Effektivitet handlar om att nå dina mål eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad. För att du ska kunna följa upp arbetet behöver du ha en tydlig bild av vad du och företaget vill uppnå. Därför behöver du sätta upp mätbara mål för dina planerade insatserna. Här får du förslag på mått för att bedöma resultat, kvalitet och produktivitet.

Resultat kan vara svårt att mäta, och för att spegla hur resultatet utvecklas eller uppnås kan du behöva ta fram indikatorer.

Börja med att ställa tre frågor:

 • Vad ska indikatorerna fokusera på i förhållande till målet?
 • Vilka aspekter ska mätas av tillståndet som ska förändras?
 • Vilka är mottagarna av informationen?

Ta fram papper och penna och definiera följande:

 1. VAD ska du mäta?
 2. Relevanta mått för hur du ska mäta?
  1. Det kan exempelvis vara HUR mycket du får gjort under en dag
  2. Eller hur mycket av VAD du tänkt som du faktiskt får gjort
  3. Hur mycket som genererar intäkter osv
 3. VILKA aktiviteter kan du påverka själv?
 4. Komplettera och balansera effekterna av samarbete med andra inom och utanför organisationen
 5. Tidsaspekter
  1. Hur lång tid tar det för dig att skriva en rapport?
  2. Hur lång tid tar det för någon annan att skriva samma rapport?

Ditt resultat är beroende av:

 1. Resurser
 2. Processens kvalitet
 3. Produktens kvalitet

Jag minns en gång på en anställningsintervju att de frågade mig hur snabbt jag kunde skriva en engelsk rapport. Mitt svar var direkt:

― Ska det baseras på tid eller felslag?

Abraham Lincoln lär ha sagt, citat:

”Om jag hade 8 timmar på mig att fälla ett träd,
skulle jag använda 6 av dem till att slipa min yxa”.

Jag kan bara hålla med.

Som jag brukar säga till mina deltagare:

― Om du ska föreläsa i 20 minuter behöver du flera dagar på dig för förberedelserna. Men ska du föreläsa i 2 dagar behövs endast några timmars förberedelser. Det är värt att tänka på.

Effektivitet handlar om yttre och inre beteende, dvs

 • Att göra rätt saker
 • På rätt sätt
 • Med rätt resurser
 • I rätt tid
 • På rätt tid
 • Med rätt förutsättningar
 • … och rätt planering

Effektivitet är måttet på graden av måluppfyllelse.

I trettio år har jag jobbat med effektivitet. Givetvis har jag även onlinekurser i detta. Flera olika. Både kurser i den totala effektiviteten, kurser i strukturering och kurser i planering. Här kan du läsa mer om de olika onlinekurserna (klicka på länken onlinekurser inom effektivitet).  Jag kan säga att det framför allt handlar om tre saker:

 1. Nå mål och resultat
 2. Strukturera rätt
 3. Planera rätt

Det räcker inte med att planera. Du måste även följa upp. Planering är som budget. Den betyder intet i slutänden om du inte får ut något av den. Uppföljningen blir ditt bokslut.

VAD ska du planera och strukturera?

VAD ska du göra i morgon? I veckan? I månaden? I kvartalet?

Sätt ut dina mål och bestäm vilket resultat de ska ha. Mät sedan mot resultatet.

Stort lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Spännande föreläsning på Rotary – Konsten att skriva noveller, romaner och fackböcker

Spännande föreläsning på Rotary – Konsten att skriva noveller, romaner och fackböcker

Fredagen den 23 april, blev jag inbjuden till min Rotaryklubb för att föreläsa på ovannämnda ämne. Så roligt att få berätta om konsten att skriva noveller, romaner och fackböcker.

Inom kort kommer också min nya fackbok som heter ”Börja skriva framgångsRIKT”. Den bygger på onlinekursen med samma namn (som du kan läsa om här: onlinekursen Börja skriva framgångsRIKT). Det blir min 67e fackbok sedan starten på 80-talet.

Jag talade på mötet om vikten av att fånga läsaren direkt, hur du skapar ett manus, synopsis och om min gratis slutna Facebook-grupp Skrivar-sporren (som du kan söka till här via länken). Vidare om dispositioner, att tävla med noveller, anslag och akter, huvudkaraktären (protagonisten) och kanske även antagonisten, vikten av Need och Want, vad som gäller för story och plott (intrig), den dramaturgiska kurvan, perspektiv, tempus, gestaltning, karaktärsutveckling, dialoger och cliffhangers.

I samband med mötet, skänkte jag även ett antal böcker till klubben, nämligen

Jag hoppas att föredraget och bokvinsterna lockade till att deltagarna vågade börja skriva.

Vid pennan

Monica Ivesköld

 

 

Fina recensioner för onlinekurserna

Fina recensioner för onlinekurserna

Tusen tack till er som gett mig referenser för någon av onlinekurserna.

Nu senast var det Helen Sivhed som gav referens åt Målarkursen. Vill du läsa om kursen, så klicka på länken.

Här kan du läsa mina fina recensioner för några av kurserna:

Recensioner

Totalt finns 30 olika onlinekurser idag. Nästan alla säljs av Medborgarskolan. Tusen tack för det.

Jag är otroligt tacksam.

Varje dag får jag någon ovation för kurserna. Idag fick jag ett mail med följande kommentar avseende Word-kursen (klicka för info om kursen):

Det här var verkligen det jag saknat att kunna i alla år! Så bra!

Och häromdagen fick jag följande härliga kommentar från en deltagare i PowerPoint-kursen (klicka på länken om du vill veta mer om kursen): 

Hej. Det blir roligare och roligare när man får se vad som finns. tex symboler och hur man kan smart klistra in tabeller från Word.”

I veckan skrev en deltagare som har gått skrivarkursen “Börja skriva framgångsRIKT” som du kan läsa om här (klicka på länken):

Jag gick en skrivkurs för ett och ett halvt år sedan för at väcka lusten igen. En lust som funnits hos mig sedan barnsben och som fått mig att skriva noveller och dikter.
I november gick jag en skrivkurs för att komma igång på riktigt – en kurs med Monica Ivesköld.
Nu har jag skrivit 100 sidor. Galet!”

Jag är otroligt tacksam. Mitt brinnande intresse för att vara behjälplig i andra människors utveckling, får av dessa fina recensioner, en riktigt kick.

Tusen tack!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat direkt)

Strålande ovationer i recensionerna för “Porten till friheten”

Strålande ovationer i recensionerna för “Porten till friheten

Min debutroman “Porten till friheten” som lanserades i fjol som både tryckt, ljud- och e-bok, har verkligen fått fantastiska recensioner. Jag är jublande glad. Tack alla fina för dessa.

Flertalet har gett mig 4 av 5 möjliga stjärnor. Men det finns även en som gett mig full pott.

Vill du läsa dem “live”, klicka här: Recensioner

Boken kan köpas på nätet. Här är en länk till den. “Porten till friheten

Givetvis kan du även låna den på biblioteket. Om ditt bibliotek inte har tillgång till den, så be dem beställa hem den. Den finns på många bibliotek i Sverige.

En själaglad Monica Ivesköld

 

 

 

Näringstips

Näringstips

Idag blir det inget filmtips. I stället bjuder jag på några användbara tips för att öka näringen. Själv dricker jag dagligen FitLine och mår förträffligt av det. Men här är lite mer allmänna råd.

Den amerikanske medicinexperten Dr Mark Hyman, som är en  eldsjäl inom hälsa,  anser att vi alla är genetiskt unika och behöver hitta ett sätt att äta som matchar våra personliga behov.

Men det finns några grundläggande riktlinjer som du kan följa för att uppnå din bästa hälsa. Målet är inte att vara perfekt, utan att hitta enkla riktlinjer för att hålla dig frisk och pigg. Här är hans tolv grundläggande principer:

1) Undvik socker. Mat som innehåller lite kolhydrater och inte orsakar  snabb blodsockerhöjning rekommenderas. Särskilt socker, mjöl och raffinerade kolhydrater. ⠀

2) 70-80% av kosten bör komma från grönsaker, nötter och frön. Håll dig till icke-stärkelserika grönsaker; ät endast lite potatis. (Som en läkare sa till mig för flera år sedan: “Potatis är socker!”⠀

3) Ät frukt. 8-10 portioner frukt och grönsaker rekommenderas per dag, varav 2-3 portioner bör vara frukt. Det är lätt att äta för mycket av frukter som vindruvor, ananas och liknande.⠀

4) Undvik bekämpningsmedel, antibiotika, hormoner, GMO-livsmedel, kemikalier, livsmedelstillsatser, konserveringsmedel, konstgjorda sötningsmedel och färgämnen. ⠀

5) Ät hälsosamt fett. Omega-3 fetter från små vilda fiskar, extra virgin olivolja, nötter och frön, avokado, ägg, kött och smör rekommenderas. ⠀

6) Skippa raffinerade och upphettade oljor. Det betyder nästan alla vegetabiliska oljor, inklusive raps-, safflor-, majs och sojaolja. ⠀

7) Undvik/begränsa mejeriprodukter, särskilt från mjölkkor.

8) Tänk på köttprodukter som ett tillbehör. ⠀

9) Ät odlad fisk med låg kvicksilverhalt. Tänk vild lax, makrill, ansjovis, sardiner, sill. ⠀

10) Undvik gluten. Vete är inte hälsosamt och har en annan kromosomuppsättning än förr. Det har mer stärkelse, mer gluten, är beroendeframkallande och innehåller skadliga konserveringsmedel. ⠀

11) Ät små mängder av glutenfri säd, spannmål eller cerealier. Ännu mindre om du är överviktig, har matsmältningsbesvär eller har en autoimmun sjukdom. ⠀

12) Ät bönor som tillbehör, inte som basföda.

Om du vill ha goda recept, kika på min andra blogg – www.monicaiveskold.se – varje fredag. Då lägger jag ut ett av veckans bästa recept.

Smaklig måltid!

Monica Ivesköld

Nanowrimo – för nya skrivprojekt

Nanowrimo – för nya skrivprojekt

Vad är då Nanowrimo?

Förkortningen står för National Novel Writing Month och är egentligen avsedd för november månad. Men sedan något år tillbaka har de även en Camp i juli. Då brukar jag redigera. I november brukar jag skriva råmanus. Från och med i år, har de även en Camp nu i juli. Men jag hinner dessvärre inte själv vara med. Annars är det ett ypperligt tillfälle att skriva klart eller redigera.

Klicka här så kan du läsa mer – Nanowrimo

Du kan registrera dig gratis och sedan lägga upp ett projekt. Själv har jag varit medlem sedan 2016 då jag första gången la upp ett skrivprojekt där. Du måste skriva minst 50.000 ord OM du vill bli certifierad. Men det är helt upp till dig. Det är bra att vara med även om du inte hinner skriva så många ord.

Nanowrimo (National Novel Writing Month) är således 30 dagar i november. Det startade 1999.

NaNoWriMo är en ideell organisation som stöder konsten att skriva och utbildning kring detta. Men det är också ett socialt nätverk för författare på samma sätt som LinkedIn är för jobbproffs. Det är berömt. Det är en startinkubator för romaner. Det är ett lärarverktyg, det är en läroplan och dess program pågår året runt.

Med hjälp av Nanowrimo kan du skriva råmanus till din roman. Det transformerar kraften av kreativitet. Nanowrimo har en struktur i vilken du lägger upp din text. Det hjälper dig hitta din skrivarröst, nå dina skrivarmål.

För mig har Nanowrimo varit värdefullt. Jag har fått stöd och hjälp genom att kunna räkna ord och verkligen fokusera på mitt skrivande under åren. Det finns svenska grupper som stöttar, slutna Facebook-grupper där du kan delta och en massa människor som hjälper till att sporra dig.

Här ser du några av mina projekt under åren.

I november 2016 skrev jag råmanuset till romanen Förlöst. 2017 skrev jag råmanuset till Elvira som nu slutredigeras. Elvira har varit hos lektör och ska ut till testläsare efter första revideringsrundan.

2018 skrev jag råmanus till Mardrömmen och Mr P. Den romanen ska få ligga till sig några år innan jag påbörjar redigering.

I juli i 2019 gjorde jag slutredigeringen och djupanalysen av romanen Porten till friheten som då hade redigerats ca 15 gånger. Den lanserades under fjolåret.

2019 skrev jag råmanus till Mamma låt mig leva och 2020 skrev jag råmanus till romanen Slag och skam.

Det har med andra ord blivit många roman-manus som nu ska släppas på marknaden efter redigeringar.

Vid pennan

Monica

En bild säger mer än 1000 ord

En bild säger mer än 1000 ord

Så sägs det, och så är det. Men vi människor är olika. Några är mer visuella än andra. En del vill ha auditiva inlägg (filmer som hörs) och andra vill ha övningar (de kinestetiska). Vikten av balans är viktig för att du ska nå ut till alla.

Du måste tänka på bildanalys när du sätter in dina bilder, något som flertalet glömmer bort. Vet du inte hur du ska hantera bildanalysen, rekommenderar jag min fackbok Handbok i textproduktion. I den finns ett stort avsnitt om just bildanalys.

En bild tar också tusen gånger mer plats. Därför bör du tänka på att använda bilderna rätt så de inte drar ner hastigheten på din webbsajt.

En långsam webbplats gör att besökare backar bakåt och lämnar den. Då spelar det ingen roll hur fin bilden är, hur bra du har placerat den osv, eftersom de aldrig kommer att se dina bilder och långt mindre läsa din text.

Tänk på följande när du lägger in en bild

Hur stor är bilden räknat i pixlar? Bildens höjd och och bredd omvandlas till pixlar. Lägger du upp en bild som du tagit via mobilen eller kameran, kanske den är alltför stor.

Då behöver du komprimera den. Då laddas den snabbare på sidan. Det finns flera bra program för detta, exempelvis Photoshop eller Gimp.

Lycka till med dina bilder!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Till startsidan