Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Att skriva en bokrecension

Att skriva en bokrecension

De flesta som skriver bokrecensioner skriver ofta korta kommentarer om boken. I bästa fall sätter de betyg på den. Detta är bra.

Och det kan bli bättre.

Själv har jag alltid en färdig mall i vilken vissa saker (rubriker) ska med i recensionen. Dessutom betonar jag gärna författarrösten, speciellt eftersom jag själv har många skrivarkurser och gärna delar med mig av kunskapen.

Om du kikar på mina recensioner här på denna sida (jag skriver en recension varje måndag) – https://www.monicaiveskold.se/bokrecension/ – så ser du att jag numera ofta har med följande rubriker:

 • Format
 • Serie
 • Antal sidor
 • Utgivningsdatum
 • Förlag
 • ISBN
 • VAR den utspelar sig
 • NÄR den utspelar sig
 • Miljön
 • Hur inledningen fångade mig
 • Handlingen
 • Dialogerna och karaktärerna
 • Mest positivt med boken
 • Minst positivt med boken (har jag inte alltid med)
 • Andra recensioner av samma författare
 • Baksidestexten
 • Valda texter ur boken för att läsaren ska få en uppfattning om författarrösten
 • Summering

Detta är stommen i en bra recension, tycker jag. Själv blir jag glad om detta finns med när jag läser andras recensioner.

Dessutom är det ett bra tips för dig som skriver. Fundera över hur du tacklar dessa punkter i ditt skrivande.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Rapport från min veckoplanering

Rapport från min veckoplanering

Min bok är inte en utan många. Jag har skrivit 8 romaner som alla ska ut. En är lanserad “Porten till friheten” och en är hos förlag “Elvira“. Det som återstår i övriga är djupanalyser och revideringsrundor. Jag brukar göra 14-15 redigeringsrundor per alster.

Jag håller även på med en reseskildring från Kina. Den är på 200 sidor och ska tryckas i Tyskland så snart den är färdigredigerad.

Dessutom skriver jag numera på en ny spänningsroman (roman nr 9) som jag påbörjade tillsammans med deltagarna i onlinekursen ”Skriva spänning”. Jag har tänkt skriva 31 kapitel. Har skrivit hälften.

Det har varit många uppdrag, både lektörs- och redaktörsarbeten under våren samt min stora onlineutbildning “Skriva spänning” på 35 veckor.

Nu i vår har jag startat upp en ny sorts onlinekurs – Inspirationskurs för dig som skriver. Vi började i maj med temat “Förbättra dina miljöbeskrivningar” och nu i juni är temat “Dramaturgi”. Deltagarna får många härliga övningar och en livesänd webinar-genomgång i två timmar varje månad. Priset är mindre än en kopp kaffe per dag.

På fredagarna har jag mailkonversationer och liknande med samtliga mina deltagare i de 30 onlinekurser som finns (ofta flera olika grupper för varje kurs).

Onsdagar ägnar jag åt bloggar och inlägg i sociala medier. Jag bloggar sex dagar i veckan på två bloggar. Det är mycket text som ska produceras och bilder. Allt ska vara attraktivt.

På helgerna brukar jag dels skriva, dels måla. I våras testade jag att måla ett körsbär med mandala-teknik.

Hur ser din veckoplanering ut?

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Vet du vad bokens impressum är?

Vet du vad bokens impressum är?

Alla vet kanske inte detta, så jag tar mig friheten att berätta om det i min blogg idag.

Varenda bok som lanseras har ett impressum, nämligen, ofta på någon av de första sidorna. Det betyder följande.

FSC®-sigill

Sigillet trycks ofta automatiskt längst upp på sidan.

Förkortningen FSC står för ”Forest Stewardship Council”, och är en internationell ideell organisation som sedan 1992 arbetar för en miljövänlig, socialt fördelaktig och ekonomiskt lönsam förvaltning av skogar. Märkning av papper med FSC-sigill signalerar att tryckeriet lägger stor vikt vid att bevara skogsresurserna, säkra arbetsförhållanden och respekt för skogsarbetare, ursprungsbefolkningar och alla andra skogsinvånare. Dessa kriterier garanteras av oberoende kontroller.

Så här kan ett sigill se ut.

Copyright

I copyright-angivelsen skrivs ofta året in samt namnet på den som innehar rättigheterna, exempelvis

© Monica Ivesköld 2021

Tryck och förlag

På sidan bör också tryckeriet och förlaget finnas med. Exempelvis kan det se ut så här:

Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige
Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland
ISBN 978-91-7463-xxx-xx (där Kungliga biblioteket förser förlaget eller tryckeriet med giltigt ISBN-nr).

OBS! Du har ett ISBN-nr för varje typ av bok. För min roman ”Porten till friheten” som är utgiven i både tryckt, ljud- och e-boksform finns således tre olika ISBN-nr.

Se nedan:

Tryckt bok: ISBN 9789189261129

Ljudbok: ISBN 9789189185913

E-bok: ISBN 9789189223097

Sammanfattning

Impressum (från latinets den imponerande, graverade, inpressade, tryck) är således termen som ges till en juridiskt bemyndigad redogörelse för ägande och författarskap av ett dokument, som måste ingå i böcker.

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

 

Vad vet du om diskursivt skrivande?

Vad vet du om diskursivt skrivande?

Diskursivt skrivande kallas det skrivande som är ämnesrelaterat, faktabaserat, resonerande, beskrivande, argumenterande och utredande. Ofta lyfts det fram hur viktigt det diskursiva skrivandet i skolan är eftersom det är det som senare används i arbetslivet – till skillnad från mer fiktiva texter i form av noveller och liknande.

Som det står på Skolverkets sida:

”Läroplanen (Lgr 11) ställer krav på skrivande i alla ämnen. Elever ska till exempel beskriva, berätta och förklara ett kunskapsinnehåll i sammanhängande text.”

Det uppstår gärna svårigheter med detta eftersom en beskrivande text kan innehålla både förklaring och diskussion.

Medierande verktyg

Papper och penna, dator, mindmaps och liknande är exempel på medierande verktyg. I samtliga mina onlinekurser har jag därför med detta.

Det finns två olika mönster; dels innehålls- och strukturfrämjande, dels språkstödjande.

Innehålls- och strukturfrämjande

Inom detta begrepp har du listor, mindmaps och textmallar. Som exempel kan nämnas att du vid en intervju behöver veta följande:

 • Yrke
 • Arbetsuppgifter
 • Om de trivs
 • Vad personen drömde om som liten
 • Hobby, fritidsintressen

Ovanstående är exempel på en lista. Denna kan också skapas som en mindmap:

Språkstödjande

Här behövs handböcker. Du kan exempelvis använda min ”Handbok för textproduktion”. Klicka för mer information!

 

Slutledning

Kanske blev du lite klokare nu kring termen ”diskursivt skrivande”.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Struktur för skrivandet

Struktur för skrivandet

Idag tänkte jag berätta lite om själva strukturen för ditt skrivande.

När du har fått en idé, behöver du fundera över följande punkter.

Vad handlar din historia om?

Gör så här:

 1. Utgångspunkten för din story
  Skriv ner hela din story i en enda mening
 2. Värdet av din story
  Varför ska läsaren läsa din historia? Vilket värde tillför den, dvs vad handlar den om? Det kan vara en berättelse om livet, döden, öden värre än döden, kärlek, hat, prestationer, misslyckanden, mognad, ondska eller liknande
 3. Plotten
  Romaner har ofta 2-3 olika stora intriger. Vilka intriger tänker du ha i din berättelse?
  Plotten är huvudintrigen i din roman. Inom narratologin talar vi om plot. Det är den/de som gör din historia levande.
  Tänk på att du behöver ha någon form av konflikt, gärna en liten intrig, i varje scen.
  Du kan ha olika typer av stora intriger, exempelvis

  1. Huvudintrigen (den som följer med hela vägen till slutet i din roman)
  2. Interna intriger (vad som sker inom de olika karaktärerna)
  3. Del-intriger (mindre intriger som skapas vid sidan av den stora)

För att skapa strukturen i din roman, behöver du tänka utifrån dramatiken. Den bildar en båge. Hur tänker du att din berättelse ska formas? Du kan skapa en kurva där du visar upp- och nedgångar i din story. Exempelvis kan det se ut så här, där topparna är lyckliga stunder och dalarna är dramatik på högsta nivå.

Lycka till med skrivandet!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Digital Skrivar-inspiration – En gång per månad

Digital Skrivar-inspiration – En gång per månad

Du har väl inte missat våra nya inspirationskurser?

Är du sugen att träffa andra skrivarkollegor en gång per månad via webinar i ca 2 timmar? Allt spelas in. Sedan får du, som deltagare, tillgång till övningarna i en sluten grupp. Varje månad har ett eget tema. Juni månad handlar om dramaturgin och jag utlovar en härlig kurs med många tips och framförallt får du lära dig skapa text på ett smart sätt utifrån mallar som jag bjuder på i kursen.

Detta kostar endast 300 kr inkl moms för en hel månads kurs. Vill du ha det ännu billigare, kan du teckna årskort och får då 12 kurser för priset av 10.

Vill du boka? Klicka på länken:

https://simplesignup.se/event/181171-milords-skrivar-inspiration-20-juni

Här berättar jag mer:

Digital Skrivar-inspiration

En söndag per månad träffas vi under ca två timmar via webinar. Då får du inspiration till ditt skrivande såväl som övningar som du gör på ’kammaren’. En sluten facebook-grupp ingår varje månad. Där lägger du in dina övningar och får respons på dem av mig och samtliga deltagare. Gruppen, som är aktiv utvald månad, har du tillgång till under lång tid.

Upplägget

 • Vi går igenom månadens utmaning och de övningar som du sedan arbetar med i den slutna gruppen
 • Varje övning är sådan att du kan applicera den på ditt eget skrivande – på ett eller annat sätt
 • Du får flera övningar varje gång. Sedan arbetar du med dessa enskilt och lägger upp dina texter i FB-gruppen

Målet

Utveckla ditt skrivande och få en härlig stund som sätter fart på skrivandet såväl som gemenskap med andra likasinnade.

Förkunskaper

Inga!

Detta passa även för dig som är van författare.

Tidsåtgång

En månad i taget med eget tema. Du kan boka dig för hela året eller endast per gång. Varje digitalt möte är 2 timmar långt och spelas in så att du i den slutna gruppen kan se det om och om igen.

Genomförande

Du kan se några av de föreslagna rubrikerna för mötena här. OBS att de endast är förslag. Vi tar hänsyn till de frågor som uppkommer från deltagarna och skapar månadsmöten baserat på dessa. Dessutom får deltagarna rösta fram nästa månads tema.

Extra

Du kan även köpa skrivarhandböcker, böcker för redigering och boken ”Börja skriv framgångsRIKT” – ifall du önskar. Till rabatterat pris.

Förslag för inspirations-innehåll

 1. Gratis möte med traditionella skrivarövningar (utfördes i april 2021)
 2. Förbättra dina miljöbeskrivningar (och därmed din gestaltning) (utfördes i maj 2021)
 3. Dramaturgi (nu i juni 2021)
 4. Förbättra personbeskrivningarna (skapa känslor)
 5. Trovärdiga karaktärer
 6. Karaktärens utvecklingskurva
 7. Fiktiv dagbok
 8. Hur hanterar du intriger?
 9. Starka känslor
 10. Skriva dialoger
 11. Undertexter
 12. Gestaltning
 13. Perspektiv
 14. Tempus
 15. Skriva novell
 16. Biografi
 17. Att skriva barnbok
 18. Vändpunkter
 19. Synopsis
 20. Research och OneNote
 21. Jobba med Scrivener eller Word
 22. Science fiction och skräck
 23. Skriva kärlek/romance/erotiskt
 24. Skriva deckare & spänning
 25. Läsa roman och diskutera
 26. Redigera med framgång
 27. Print-on-demand – utgivning
 28. Säljande pitch
 29. mm

Jag utlovar en härlig skrivarutmaning som håller dig i handen – hela vägen. Hoppas vi träffas!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Tre tips för att skriva snabbt

Tre tips för att skriva snabbt

För att skriva fort behöver du:

 1. Rätt tänkesätt
 2. Förbättrad skrivteknik
 3. En bra metod

Om du lär dig behärska ovan punkter, kommer du att skriva snabbare och dessutom bli klar med ditt projekt.

Rätt sätt att tänka

Tillåt dig att utveckla ditt sätt att tänka. Produktiviteten börjar mentalt. Det första sättet är att tillåta dig ful-skriva, som jag berättade om i veckan i inlägget på http://www.monicaiveskold.se.

Om du är generös med dig själv, och tillåter ful-skrivning, blir ditt råmanus som ett skelett i ditt projekt. Du kan jämföra detta med den skiss som en konstnär gör innan hen börjar måla. Eller så kan både du och den här konstnären tillåta att skapa ful-skrift respektive ful-målning. Då blir det mer intuitivt i ditt skapande.

Så ge dig chansen! Tillåt att utkastet inte blir perfekt. OBS att ditt råmanus INTE är slutprodukten. Det är ett grovt utkast.

Vill du lära dig planera och strukturera, rekommenderar jag boken ”FramgångsRIK & Lycklig”, i vilken du även får lära dig sätta målen för skrivandet.

Länk till effektivitetsboken: https://www.bokus.com/bok/9789163734229/framgangsrik-lycklig

Förbättra skrivtekniken

Ju mer du lär dig om hantverket, desto bättre kommer ditt skrivande att bli. Det är således viktigt att vi utvecklar våra färdigheter. Själv har jag gått ett hundratal olika typer av kurser i hantverket. Numera har jag ett stort antal onlinekurser själv i ämnet. Vill du veta mer, gå in på sidan http://www.monicaiveskold.se/nycklar-i-vardagen-2/ för att läsa mer om de skrivarkurser som finns.

Skulle du vilja ha en handbok i hantverket, kan jag rekommendera mina tre olika böcker. Det finns en handbok i skrivandet (med tips och övningar) ”Börja skriva framgångsRIKT”. Sedan finns en bok för att hjälpa dig redigera ”Redigera framgångsRIKT” till vilken du även kan hämta mallar. Slutligen finns även en bok för dig som vill förfina layouten i ditt projekt ”Handbok i textproduktion”. Om du klickar på respektive nedan, kan du läsa mer om dessa.

Länk till fackboken Börja skriva framgångsRIKT: https://www.bod.se/bokshop/boerja-skriva-framgangsrikt-monica-iveskoeld-9789179690380
Länk till boken Redigera framgångsRIKT:
https://www.bod.se/bokshop/redigera-framgangsrikt-monica-iveskoeld-9789177855798
Länk till Handbok för textproduktion:
https://www.bod.se/bokshop/handbok-foer-textproduktion-layout-design-och-formgivning-monica-iveskoeld-9789176998892

En bra metod

För att förbättra ditt skrivande behöver du också en metod och en struktur. Metoden ser olika ut beroende på vad du skriver. Om du skriver en fackbok är metoden på ett sätt, en roman på ett annat. Skriver du spänning behöver du kunskap kring vad det är som skapar spänning och hur du ska bygga upp din berättelse med hjälp av arketyper osv.

Det finns de som skriver bakifrån, andra hoppar mellan scenerna. Skriver du spänning bör du lämpligen gå framåt eller kan du utgå från beats eller sekvensskrivande.

Många vill skapa synopsis, andra inte. Men en scenlista är alltid bra att ha till hands.

Övning ger färdighet

Så är det.

Låt mig citera Ernest Hemingway (fritt översatt):

”Förväxla aldrig rörelse och handling”

Du behöver öva. Tillåt dig att göra detta dagligen för att skapa rutinen.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Mentorn i romaner

Mentorn i romaner

Arketypen

Mentorn är den arketyp som ofta förekommer i drömmar och myter. Det brukar vara en positiv figur som hjälper och tränar protagonisten. Det kan vara en vis man eller kvinna. Ett rikt förhållande i framför allt filmens värld. Det är en entusiasmerande person.

Vet du förresten, att ordet ’entusiasm’ betyder gudinspirerad. Det är från grekiskans ’theos’.

Inom psykologin representerar mentorn inom oss, själva ’jaget’.

Mentorn undervisar hjälten (protagonisten) och det är viktigt för hens lärande.

Själv fungerar jag ibland som en mentor. Då lär jag mig lika mycket som min deltagare. Skillnaden är när jag coachar.

En mentor i romaner ger ofta någon form av gåva till protagonisten. I sagor handlar det ofta om magiska sådana. Det kan vara allt från nycklar till datakoder.

Jämför med Pandoras ask

Inom mytologin har gåvan en stor funktion. Jämför med Pandoras ask i vilken finns både gåvor och presenter men också Zeus hämnd ifall hon öppnar den. Eller kan du tänka på den flygande Pegasus som var en bevingad häst – en av de mest kända varelserna inom mytologin. Han är avkomma till guden Poseidon.

De flesta gåvor som protagonisten erhåller måste förtjänas genom lärande, uppoffring eller engagemang.

Ibland i böckernas värld kan vi läsa att mentorn är forskare eller uppfinnare. En sådan stor berättelse handlar om Ikaros som flög mot himlen men brände vingarna. Dessa vingar som Daedalus uppfann av vax och fjädrar när sonen Theseus var fängslad i labyrinten. Fadern hade förmanat sonen att inte flyga för nära solen men sonen ignorerade rådet och dog eftersom vaxet smälte.

Ännu en viktigt kunskap: Råd är värdelösa om du inte följer dem.

Ofta handlar det om hjältens samvete. Givetvis kan hjälten göra uppror mot ett gnagande samvete. Ibland får vi versioner kopplade till ängeln på ena axeln och djävulen på andra.

Den viktigaste funktionen för mentorn är att motivera protagonisten och hjälpa denne övervinna rädslan. Kanske behöver mentorn ge protagonisten en rejäl spark i baken.

I onlinekursen ”Skriva spänning” lär jag ut om de olika arketyperna. Mentorn får då namnet Reason och är ofta någon juridisk person eller liknande.

I James Bond-filmerna är mentorn ”Q”, dvs vapenmästaren.

Mentorns uppgifter är många men de kan även vara knutna till att plantera information hos protagonisten. Det kan även vara en introduktion till de sexuella mysterierna. I vissa romaner är därför mentorn förföraren eller tjuven.

Precis som hjälten själv, kan mentorn vara villig eller ovillig. Mentorn kan också användas för att vilseleda läsaren. I thrillers kan mentorn lura protagonisten i fara. En del mentorer är själva ute på en utvecklingsresa, precis som protagonisten.

Du kan i ditt skrivande använda mentorn för att sätta i gång berättelsen. Det kan även finnas flera mentorer som lär protagonisten olika färdigheter. Föräldrar och syskon är således mentorer, likväl som vänner, älskare, lärare, medarbetare, terapeuter m fl.

I romantiska komedier och romaner är ofta mentorn protagonistens bästa vän som ger kärleksråd.

Besläktad med en shaman

En mentor kan även vara besläktad med en shaman, healer eller medicinkvinna.

Det är sällan mentorn är en stel karaktär. I ryska sagor är ofta häxan Baba Yagas en skuggfigur som stundtals bär mentor-masken. Just nu lektörsläser jag en sådan saga från en av mina deltagare.

I westernfilmer eller film noir kan hjälten vara en erfaren, härdad karaktär utan behov av mentor. Men ofta minns hen en tidigare mentor som då blir som en inre mentor för protagonisten.

Hur bygger du upp din mentor i texten?

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

5 tips för ditt skrivande

5 tips för ditt skrivande

Här får du några mycket användbara tips för ditt skrivande.

 1. Anslaget i din novell/roman är extremt viktigt
 2. Skippa transportsträckorna mellan scenerna
 3. Håll i gång ditt manus genom planering
 4. Läs mycket och analysera vad du läser
 5. Leta miljöer för ditt skrivande via internet

Låt oss titta lite på dessa punkter.

Anslaget i din novell/roman är extremt viktigt

Det är extremt viktigt att jobba med anslaget i ditt manus. Börja detta när det är som tuffast för din karaktär. Exempelvis börjar jag min nya roman ”Elvira” med att skriva om när döden kommer på besök.

Genom att hoppa rakt in i den dramatiska scenen, fångar du läsaren.

Sedan kan du gå tillbaka och börja från början.

Skippa transportsträckorna mellan scenerna

Varje scen ska också börja när det hettar till, precis som du gör med inledningen av ditt manus. Vill du ha återblickar, skriver du dem senare. Tänk på att du måste ha med en typ av konflikt i varje scen, annars är den enbart en ointressant transportsträcka och sådana kan du radera.

Håll i gång ditt manus genom planering

Du får hållbarhet i skrivandet genom rutiner. Därför är det viktigt att du planerar för dessa genom att skriva in dem i kalendern.

Just nu slutredigerar och djupanalyserar jag exempelvis min roman ”Elvira”. För att hålla mig till detta, har jag planerat in två kapitel om dagen. Det är ett måste. Skulle jag, av någon anledning, inte hinna med att redigera två kapitel, får jag en större mängd i helgen. För totalt ska jag varje vecka bli klar med fjorton kapitel för att hålla den deadline som jag planerat in.

Läs mycket och analysera vad du läser

Läs mycket. Det ger dig idéer. Dessutom lär du av hur andra författare har gjort. Själv läser jag just nu tredje boken i serien ’De sju systrarna’. Den här handlar om ’Skuggsystern’ och är gripande. Romanen varvar (eller som vi brukar säga ”flätas”) mellan nutid och dåtid. Den är förlagd till London. Svår att lägga ifrån mig. En recension kommer.

Gör analys på vad du läser, dvs skriv kort vad scenen och kapitlet handlar om. På så sätt kan du själv utveckla ditt skrivande.

Leta miljöer för ditt skrivande via internet

I min nya onlinekurs ”Inspiration” har vi denna månad temat ”Förbättra dina miljöbeskrivningar”. Flera deltagare har blivit förvånade när de upptäcker vad miljöbeskrivningarna faktiskt kan göra för gestaltningen. Vill du veta mer om kursen, hör av dig till mig.

Ett sätt att hitta miljöer kan vara att leta på internet. En bild får aldrig knyckas, men bilden kan ge idé för något större. Testa gärna!

Lycka till med skrivandet!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

Några skrivartips för dig som skriver

Några skrivartips för dig som skriver

Scener och konflikter

Ett första tips kan du få här. Det handlar om att skapa scener. En roman är uppbyggd av scener i kapitel. Slår du ihop scenerna kallas det för ’beats’. Men genom att använda ’beats’ kan du också utgå från dialoger och händelser knutna till en viss karaktär och sedan förbättra.

I alla scener måste det finns en konflikt. Saknas den, kan scenen strykas. Det finns många olika typer av konflikter. Här ser du några av dem.

 • Sammandrabbningar mellan personer
 • Hinder som måste lösas (både fysiska och mentala)
 • Attacker
 • Konkurrens
 • Mysterier
 • Dilemman
 • Missförstånd

Tänk på att om du vill skapa spänning, ska du starta scenen i den värsta toppen av konflikten och sluta innan den blivit löst. Då har du krokat fast läsaren. Men scenen MÅSTE ha förändrats innan du går över i en ny scen eller ett nytt kapitel.

Den dramatiska kurvan

Vi som skriver använder ofta den dramatiska kurvan som underlag. En sådan kan illustreras genom en val, se bild nedan. Detta är kurvan för en hel bok, men du kan även använda tekniken i själva scenen. Något drastiskt börjar, du fördjupar detta, något gör att konflikten kan lösas men en upptrappning sker och när det åter är som värst (klimax i scenen), löses det hela – eller så slutar du där och spänningen ligger på topp.

Scenens uppbyggnad

Alla scener är inte byggda på samma sätt men om jag skulle generalisera lite för att hjälpa dig, skulle det kunna se ut så här, se följande enkla bild:

Skapa reaktion för intrigen

För att lösa detta måste du som skriver skapa reaktioner. Dessa kan vi illustrera så här:

Lycka till med ditt skrivande!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

Till startsidan