Skip to content

Grammatik- och läsbarhets-tips

Grammatik- och läsbarhets-tips Kanske slinter dina fingrar när du skriver. Mina gör så, ibland. Stavfel och grammatiska fel blir följden. Kanske har du svårt med tempus och verben byter tid? Ingenting fungerar riktigt som du har tänkt dig. Du korrekturläser texten och upptäcker några grammatiska fel. Men vad händer när ögat inte längre informerar digContinue reading “Grammatik- och läsbarhets-tips”

Till dig som skriver: undvik krångliga ord

Till dig som skriver: undvik krångliga ord Glöm litterärt komplexa romaner. Det är få som vill läsa dem. Skriv enkelt! Och gör alltid en läsbarhetsanalys på din text, så ser du på vilken nivå den ligger. När jag analyserar denna text, ser jag att den är mycket lättläst – precis så som jag vill haContinue reading “Till dig som skriver: undvik krångliga ord”