Böcker, Redigera, Skriva

Grammatik- och läsbarhets-tips

Grammatik- och läsbarhets-tips

Kanske slinter dina fingrar när du skriver. Mina gör så, ibland. Stavfel och grammatiska fel blir följden. Kanske har du svårt med tempus och verben byter tid? Ingenting fungerar riktigt som du har tänkt dig.

Du korrekturläser texten och upptäcker några grammatiska fel. Men vad händer när ögat inte längre informerar dig om felen?

Kan något program hjälpa dig att förbättra ditt skrivande? Se mitt blogginlägg om de bästa programvarorna (som jag troligen la ut den 7 december).

I kursen om AI som kreativt hjälpmedel har jag lärt mig att jag kan få grammatisk hjälp. Det är verkligen värt att testa om du inte redan gjort så.

För att visa dig vad som kan hända, har jag lagt in ovanstående text till AI och bett om hjälp, se nedan bild:

Så här svarade AI mig:

Texten är redan välskriven, men här är några små justeringar för att förbättra grammatiken och flödet:

Förändringar:

  1. “Mina gör så, ibland.” ändrades till “Mina gör det ibland.” för att göra meningen tydligare.
  2. “som jag troligen la ut den 7 december” ändrades till “som jag troligen lade ut den 7 december” för att vara konsekvent med tempus.
  3. “Det är verkligen värt att testa om du inte redan gjort så.” – Ingen förändring, men notera att denna mening avslutas med en korrekt preposition.

Dessutom finns programvaror som fångar upp fel som Word och Scrivener missar. Ett sådant program som jag dessvärre inte själv testat än, är Wordtune. Två andra (som jag inte heller testat) är Quillbot och Grammarly.

Grammarlys gratisutgåva markerar de flesta kontextuella stavningar och vissa användningsfel. Öppna ett gratis konto (om du vill testa) och logga in. Därifrån ser du ett rutnät där du kan ladda upp eller kopiera och klistra in.

Men som sagt … Jag har inte provat. Ska testa framgent. Jag vet inte ens hur dessa program hanterar svenskan.

Ett annat program som jag har testat är appen Hemmingway. Tyvärr verkar den inte funka på svenska språket men om du skriver på engelska är den utomordentlig. Du kan verkligen förbättra läsbarheten med Hemingway.

Vad är läsbarhet?

Läsbarhet mäter hur lätt det är att läsa.

Hemingway-appen har fått sitt namn från den amerikanske författaren Ernest Hemingway, känd för sin lediga, direkta stil. De flesta författare tror att deras meningar är lätta att läsa.

Om läsaren inte kan följa meningen till slutet, kommer de att sluta läsa. Läsbarhet gör stor skillnad för läsaren, speciellt om det är en artikel eller berättelse som läggs upp på nätet.

Själv använder jag mig alltid av LIX – läsbarhetsindex – när jag skriver.

För att visa på ett exempel ur Hemmingway-appen, se nedan. Jag översatte en del av denna text till engelska. Svaret lät inte vänta på sig.

Som du ser i bilden ovan, har appen markerat med olika färger. Dessa står för:

Mest intressant är att den ger besked om att fyra meningar är svårlästa.

På så sätt kan jag således redigera och förbättra läsbarheten.

Du kan även se att den reagerar på adverb. Vad är det för fel på adverb?

Problemet med adverb är att de ofta stöder svaga verb. Du behöver inte ta bort alla adverb, men se till att du inte är beroende av dem.

Det finns även programvaror som reagerar på adverb och annat. Jag använder dem ibland när jag redigerar.

Vilken läsbarhetsnivå ska du lägga dig på?

Om du vill veta vilken läsbarhet du ska satsa på, utgå från din genre och målgrupp. Jag låter alltid min text rinna genom www.lix.se för att få fram läsbarheten.

Den här texten, exempelvis, har LIX 31, vilket betyder att den klassas som lättläst, skönlitteratur och populärtidningstext.

Jag tittar också alltid på ordvariationen, framför allt OVR. Den bör vara över 80%.

Att inte göra en LIX kan kosta dig läsare i slutändan.

Lycka till med att redigera och testa din text!

Monica