Böcker, Skriva

Skapa spänning i ditt manus

Skapa spänning i ditt manus

Idag tipsar jag om hur du skapar spänning utifrån tips från ett antal förläggare.

Först och främst …

Skapa en karaktär som läsaren verkligen bryr sig om. Utsätter du sedan den karaktären för hot eller problem (konflikter), blir det spänning.

Skapa framåtrörelse i ditt manus. Då måste läsaren bläddra sida och fortsätta läsa. Nyfikenheten segrar. Det är knutet till intrigen, givetvis, men handlar framför allt om din berättarröst.

Se till att ha något viktigt att berätta i VARJE scen. Kom ihåg att varje scen måste ha en konflikt annars kan du stryka den. Avsluta vissa scener med en cliffhanger som får läsaren att bläddra vidare. Läsaren ska hela tiden vilja veta svaret på vissa frågor.

Då lyckas du!

Här får du några fler tips.

Lär dig förstå läsaren

Läsaren vill oroa sig, ställa frågor som ska bli besvarade och kunna förvänta sig saker som sker eller inte. Glöm inte att läsaren behöver kunna andas emellanåt. Därför får det inte vara högspänning hela vägen, då tappar de intresset. Lägg in lite lugnare passager mellan actionscenerna, men glöm inte att konflikter även kan vara mentala.

Skapa nya vändningar i manuset, nya mysterium, hemligheter och avslöjanden. Få läsaren att fortsätta oroa sig. Låt läsaren få längta efter lösningarna. Glöm inte läsarens empati för huvudkaraktären.

Arbeta med strukturen; dramaturgin

Se till att alla akter i din berättelse funkar.  Lägg till bihandlingar för att öka spänningen. Här är en liten checklista för bihandlingarna:

 • Låt bihandlingen ha en egen dramaturgisk båge (en rörelse framåt) med egen upptrappning.
 • Relatera bihandlingen till huvudkaraktärens önskan och behov (want & need) i karaktärens utvecklingsresa.
 • Se till att kopplingarna till övriga intriger fungerar och blir meningsfulla.
 • Skapa en kedja av upplösningar vid olika tidpunkter i din berättelse.

Väv in löften

Låt pulsen i din berättelse ömsom stiga och ömsom sjunka. Trollbind läsaren!

Löften kan vara både uttalade och underförstådda. Det kan du lägga in i dialogen, exempelvis:

― Kom i tid till vårt möte. Jag har något viktigt att berätta, säger X.

― Jag kan inte slappna av en enda minut förrän polisen har fångat mördaren, säger Y.

― Tror du att han är den han utger sig för att vara, undrar Z.

Ovanstående är uttalade löften. De underförstådda är däremot sådana som finns ’mellan raderna’, dvs undertexten. Sådant som läsaren kan gissa sig till.

Fläta ihop löftena och låt dem överlappa varandra.

Sprid upplösningen

Spänningen är livsnerven i alla berättelser. Om du levererar alltför tidig upplösning, tappar läsaren intresset. Du måste sprida spänningen genom konflikter på alla nivåer. Detta kan du göra med både inre kaos (en persons depression) och yttre mål (någon som försöker rädda sitt äktenskap i en mellanmänsklig kris).

Genom samspel mellan ovanstående konflikter, får du spänning.

Du kan även skapa förväntan och sedan kasta om uppfyllelsen. Exempelvis låta sådant som verkar positivt bli negativt och vice versa.

Håll läsarens nyfikenhet och oro vid liv

Det finns olika spänningsgenrer. I en pusseldeckare har brottet redan inträffat och behöver lösas medan det i thrillern är på väg att hända och måste förhindras.

Obesvarade frågor får läsaren att vända blad genom nyfikenhet. Läsaren vill säkert själv räkna ut saker. Skriv inte henom på näsan!

Håll nyfikenheten och oron flytande fram till klimax.

Skapa flera olika intriger

Tillåt bihandlingarna att vara olika lager i din berättelse. Men glöm inte att även den ska leda karaktären mot utveckling. Flerbottnade intriger skapar större läsar-engagemang och stramar upp manuset.

Basera intrigerna på dramaturgin. Här är en liten översikt över den.

 1. Akt 1 (1/4 av berättelsen)
  Förväntningar och huvudkonflikt.
  Presentera huvudkaraktärerna.
  Plantera villospår.
  I slutet kommer första vändpunkten.
 2. Akt 2 (pågår i 3/4)Karaktärerna fördjupas.
  Framåtrörelsen intensifieras.
  ’Point of no return’ inträffar, dvs oåterkalleliga händelser/beslut som gör att huvudkaraktären aldrig kan återvända.
  Konflikten utvecklas ytterligare.
  Tempot trappas upp.
  I slutet kommer andra vändpunkten, dvs en dramatisk händelse som pekar mot upplösningen.
 3. Akt 3 (Sista 1/4)
  Upptrappningen når klimax med upplösningen.
  Därefter blir det lugn och kanske någon form av sensmoral.

Underströmmar

Låt underströmmar lura i vassen. Så här kan du göra:

 • Poängtera uttalade löften, plantera mysterier och obesvarade frågor
 • Avslöja ledtrådar som leder fram till skelettet i garderoben
 • Betona kritiska ögonblick och introducera eventuellt nedräkning mot klimax
 • Använd karaktärer med eget berättarperspektiv för att bygga olika lager av konflikter, intriger och bihandlingar
 • Låt karaktärerna diskutera svårigheterna
 • Vinkla storyn så att utmaningarna hamnar i förgrunden. Påminn om vad karaktären önskar och behöver

Lycka till!

Monica