Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

FAQ på bloggen?

FAQ på bloggen?

Jag har funderat. Kanske skulle jag ha en FAQ på bloggen. Ännu har jag inte helt bestämt mig. Men tanken finns.

Jag jobbar, som du vet, med många olika saker. Framförallt är det mina 30 onlinekurser inom tre områden:

 1. Effektivitet
 2. Skriva
 3. Må bra

Nu skulle jag därför vilja ha din hjälp. Vilka fem frågor inom dessa områden skulle du vilja ha svar på?

Klicka på länken nedan och fyll i dina fem (5) frågor. Jag lovar att du får svar på dem (om jag kan svaret).

https://forms.gle/6E2Raa8i9hP81a3Q6

När jag får in frågorna, kommer jag att besvara dem. Kanske blir det intressant och jag bygger en FAQ på bloggen.

Med hjälp av den, kan du sedan få svar på många andra frågor.

Men jag har ännu inte tagit beslutet att bygga en FAQ. Det är ett stort projekt och jag vet inte om tiden räcker till.

Så låt oss börja med frågorna. Ser fram emot dina!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

NLP-rapport är grunden för framgångsrik kommunikation?

NLP-rapport är grunden för framgångsrik kommunikation?

Rapport är ordet som beskriver en relation av förtroende och ömsesidigt inflytande. Det är grunden för all framgångsrik kommunikation.

Bekräfta din samtalspartner

Allt börjar med att man via rapport bekräftar en annan person.  För att uppnå full kommunikation måste du således följa en annan person. Detta görs genom att du först bekräftar den andre. Du måste förstå och sätta dig in i den andres verklighet. Givetvis kan du inte kräva att andra ska gå in i din värld. När du har DEN förmågan att ge och bekräfta, uppnår du kommunikation. Vi behöver alla detta.

Men det är viktigt att du inte tar in den andres negativitet – om sådan finns. Tyvärr är det många människor som oftast ser allt det negativa, i stället för allt det positiva. Detta drar ner energin och är, enligt mig, fullständigt hopplöst.

Jag hade, häromdagen, en givande diskussion med en annan person. Vi var enade om att många, framförallt i sociala medier, har en tendens att sväva ut i annat än vad inlägget exempelvis handlar om. Att kritisera någon, är inget lyft. Visserligen växer vi av konstruktiv kritik, men bara om vi är mottagliga för den. När vi ber om feedback vill vi växa. Den som ger feedback MÅSTE tänka på att feedback betyder ”växtkraft” – inte kritik.

Rapport är det centrala

Rapport är den relation av förtroende och ömsesidigt inflytande som är central i allt arbete där människor ingår. Det betyder att i grunden möta människor i deras modeller av världen, att följa med i deras verklighet.

När det finns rapport mellan dig och en annan person, uppfattar den andre att du förstår hur hen har det. Men det betyder inte att du måste vara ense med den andre personen. Ni kan ha olika uppfattningar, även om ni bekräftar varandra.

Vi leder alla varandra, på ett eller annat sätt. På samma sätt berörs vi alla av försäljning oavsett om det gäller en vara, en vision, vår kompetens och personlighet vid en intervju, exempelvis.

Att skapa rapport kan du lära dig. Det är en färdighet. Träning krävs. Men för att lära behöver du veta att det ser olika ut för olika kulturer. En nick mellan man och kvinna behöver inte betyda ”ja, jag tycker lika”. Det kan betyda ”ja, jag hör dig”. Vid möten mellan olika nationaliteter, förväntar sig alla att det ska finnas dagordning. Men det är bara vi nord-européer som följer den.

Vi kommunicerar mycket med det omedvetna kroppsspråket, dvs kroppsställning, gester, röstläge osv. Och det är detta som är betydelsefullt i rapport.

När du försöker kommunicera utan rapport, är det som att försöka slå in runda pluggar i fyrkantiga hål. Hopplöst redan från början. Genom att matcha varandras kroppsspråk, uppmärksammar du den andre. Det är så rapport skapas. Du ska inte imitera eller apa efter, enbart matcha. Lagom och försiktigt. Då känner vi att vi är på samma våglängd. Det kan vara andningen, exempelvis. När du verkligen lyckas, märker du att du får ovärderlig information om hur det känns att vara den där andre personen.

Testa även att matcha rösten. Notera ljudstyrkan, tempot, tonhöjden osv. Bästa sättet är matcha personens sätt att tala. Tänk på att rösten förändras beroende på vem vi talar med. Använd detta även i telefon.

Överdriv inte! Om den andre lägger armarna i kors, kan du lägga benen i kors. Annars verkar det aningen dramatiskt.

I början kan du känna dig olustig med beteendet, men så snart du har tränat dig på detta, funkar det.

Notera noga VILKA ord den andre använder och använd sedan samma.

Uppmärksamhet ökar skillnaden i relationen. Undersök genom att ställa frågor. Tänk på att vi alla har olika kartor av verkligheten. Försök förstå den andres karta. Utan att behöva vara överens om den.

Övning – matcha

Iaktta din omgivning. Vilket kroppsspråk har kollegan? Titta på när två personer samtalar. Matchar de varandra? Du kommer enkelt att kunna se vem som är vänner respektive ovänner, bara genom att iaktta.

Monica Ivesköld
NLP-coach
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Veckans effektivitetstips – Hur mäter du din effektivitet?

Veckans effektivitetstips – Hur mäter du din effektivitet?

Effektivitet handlar om att nå dina mål eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad. För att du ska kunna följa upp arbetet behöver du ha en tydlig bild av vad du och företaget vill uppnå. Därför behöver du sätta upp mätbara mål för dina planerade insatserna. Här får du förslag på mått för att bedöma resultat, kvalitet och produktivitet.

Resultat kan vara svårt att mäta, och för att spegla hur resultatet utvecklas eller uppnås kan du behöva ta fram indikatorer.

Börja med att ställa tre frågor:

 • Vad ska indikatorerna fokusera på i förhållande till målet?
 • Vilka aspekter ska mätas av tillståndet som ska förändras?
 • Vilka är mottagarna av informationen?

Ta fram papper och penna och definiera följande:

 1. VAD ska du mäta?
 2. Relevanta mått för hur du ska mäta?
  1. Det kan exempelvis vara HUR mycket du får gjort under en dag
  2. Eller hur mycket av VAD du tänkt som du faktiskt får gjort
  3. Hur mycket som genererar intäkter osv
 3. VILKA aktiviteter kan du påverka själv?
 4. Komplettera och balansera effekterna av samarbete med andra inom och utanför organisationen
 5. Tidsaspekter
  1. Hur lång tid tar det för dig att skriva en rapport?
  2. Hur lång tid tar det för någon annan att skriva samma rapport?

Ditt resultat är beroende av:

 1. Resurser
 2. Processens kvalitet
 3. Produktens kvalitet

Jag minns en gång på en anställningsintervju att de frågade mig hur snabbt jag kunde skriva en engelsk rapport. Mitt svar var direkt:

― Ska det baseras på tid eller felslag?

Abraham Lincoln lär ha sagt, citat:

”Om jag hade 8 timmar på mig att fälla ett träd,
skulle jag använda 6 av dem till att slipa min yxa”.

Jag kan bara hålla med.

Som jag brukar säga till mina deltagare:

― Om du ska föreläsa i 20 minuter behöver du flera dagar på dig för förberedelserna. Men ska du föreläsa i 2 dagar behövs endast några timmars förberedelser. Det är värt att tänka på.

Effektivitet handlar om yttre och inre beteende, dvs

 • Att göra rätt saker
 • På rätt sätt
 • Med rätt resurser
 • I rätt tid
 • På rätt tid
 • Med rätt förutsättningar
 • … och rätt planering

Effektivitet är måttet på graden av måluppfyllelse.

I trettio år har jag jobbat med effektivitet. Givetvis har jag även onlinekurser i detta. Flera olika. Både kurser i den totala effektiviteten, kurser i strukturering och kurser i planering. Här kan du läsa mer om de olika onlinekurserna (klicka på länken onlinekurser inom effektivitet).  Jag kan säga att det framför allt handlar om tre saker:

 1. Nå mål och resultat
 2. Strukturera rätt
 3. Planera rätt

Det räcker inte med att planera. Du måste även följa upp. Planering är som budget. Den betyder intet i slutänden om du inte får ut något av den. Uppföljningen blir ditt bokslut.

VAD ska du planera och strukturera?

VAD ska du göra i morgon? I veckan? I månaden? I kvartalet?

Sätt ut dina mål och bestäm vilket resultat de ska ha. Mät sedan mot resultatet.

Stort lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Content calender

Vad betyder “Content calender”?

Många frågar mig vad “content calender” betyder.

Jo, det är när du sätter strukturen och gör en plan över ditt dagliga arbete. ALLT ska vara med. Både stora och små uppgifter. Ofta är det de små uppgifterna som stjälper “lasset”, som vi säger. Bunta ihop dem! Skapa arbets-sjok för dem.

Om du tittar på nedanstående bild, kan du se hur min “content calender” ser ut under exempelvis en månad. Observera att färgerna är betydelsefulla. Varje färg står för något som i sig har olika prioritet. Exempelvis har det gröna i kalendern högsta prioritet. Det innebär för min del att det handlar om uppdrag och något som jag ska leverera. Blått, däremot, är knutet till administrationen och betydligt lättare att flytta på och omprioritera. I min kalender finns ALLT med, även privata aktiviteter. Genom att jag har allt på en och samma plats, glömmer jag inget.

Men kom ihåg:
En kalender är som en budget, dvs en plan för att uppnå något.

Det är därför viktigt att du även synliggör VAD du har gjort och hur lång tid det tog. Detta lägger jag några sekunder på vid varje aktivitet. På så sätt kan jag enkelt mäta varje projekt och hur mycket tid detta tar. Jag kan också följa upp hur jag arbetar och därmed slipa mitt sätt så att jag hela tiden effektiviserar mina åtaganden.

För varje större projekt, skapar jag en handlings- och aktivitetsplan – oftast i Excel. Här kan du se en grov plan. Sedan lägger jag in hyperlänkar till varje dokument i den. Då blir den som en digital innehållsförteckning över allt som ingår i projektet.

Därefter skapar jag ett Gant-schema över samtliga uppdrag och projekt som jag har på gång. Genom schemat synliggör jag starttiden alternativt hela processtiden. Lätt att följa och då blir det enklare att hålla alla projekten igång utan att tappa bort något eller försena leveranserna.

Gör så här

 • Skapa projektplanen
 • Fyll i allt du kan och gissa dig till resten
 • Fyll i tiderna, både datum och klockslag
 • Fördela stora och små uppgifter. Allt under halvtimmen, räknas som små
 • Ställ in din kalender med de tider som du lagt i tidplanen
 • Länka in din tidplan i de tidssjok som du planerar i kalendern (använd återkommande tider för bästa resultat). Då skapar du en “content calender”
 • Länka tidplanen in överst i projektplanen

När du länkar – oavsett var – använder du Infoga – Hyperlänk.

Att skapa planer innebär att du synliggör på VAD du lägger din tid.

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

Har du en god självkänsla?

Har du en god självkänsla?

Som du säkert sett, har jag tidigare haft en stor serie om personlig utveckling och självledarskap på min blogg (www.monicaiveskold.se). Du kan hitta inlägg genom att söka.

Självkänslan behöver vi ständigt jobba med.

Den som har låg självkänsla tror inte på sig själv. Ofta betvivlar de att de duger, att de kan, är duktiga, roliga, och har lika värde som alla andra. Och redan genom att jämföra dig själv med andra – vilket vi kallar för additionsstress – innebär detta att du trycker ner dig själv. Så råd nr 1 = Jämför dig ALDRIG med någon annan än dig själv!

Jag citerar gärna Francis Bacon (1909-1992) en engelsk statsman och filosof. Han säger:

”Avundet tar aldrig ledigt”

Det är ännu en anledning till att vi inte ska jämföra oss med andra.

Lektion nr 1

Jämför dig således ALDRIG med någon annan. Det skapar dålig självkänsla och enorm stress.

En elitidrottsman/-kvinna tänker aldrig på självkänslan när de tränar eller presterar. De jämför sig inte med andra. Ofta har de en jämförelse med eget personrekord. Det kan du också jobba på. Vilket personrekord vill du uppnå?

Själv jobbar jag ständigt på att förbättra min effektivitet. Och jag lyckas faktiskt. Många undrar hur jag hinner med allt som jag gör, trots min numera höga ålder. Jo, jag arbetar stenhårt utifrån planering och prioritering. Ser exakt hur lång tid allt tar och testar vad jag kan göra för att förbättra och slimma tiden.

Börjar du tänka på hur andra gör, kommer du inte att lyckas. Samma sak gäller för mig. Så jag jämför mig hela tiden med mig – ingen annan.

Hemligheten ligger i att inte döma dig själv. Att fokusera på VAD du vill och kanske VARFÖR. Lägg då in känslan i bilden. VAD är det som gör att du vill nå just det målet?

För att skapa självkänsla i detta, behöver du ”bocka av” vad du gör. Det är som en klapp på axeln till dig från ditt undermedvetna. Tag kontakt med ditt innersta och låt kraften inom dig segra. Använd känslan – inte tanken! Tankarna kan få din förmåga att fara som höstlöv i stormen. Släpp dem! Låt känslan segra. Hur kommer du att känna dig när du uppnått det resultat som du strävar efter?

Skillnaden är som en vårblomma, nyutslagen, som sticker upp huvudet och glänser. Gläns du också! Stick upp huvudet ur stenpartiet, luta dig mot trädets stam och väx!

Kanske har du något skrivarmål? Kanske att minska stressen, må bättre, sova gott etc?

Jag önskar dig stort lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Du har väl tvåstegscertifiering i sociala medier och e-posten?

Du har väl tvåstegscertifiering i sociala medier och e-posten?

I veckan fick jag förfrågningar från många av mina deltagare i onlinekurserna. En våg av kapare hade dragit genom Sverige. Om du inte har skapat tvåstegscertifiering, tycker jag att det är hög tid. Gör det omgående!

Här får du instruktioner för hur du tvåstegscertifierar på Facebook (där det heter tvåstegsautentisering).

Gör detta omgående i alla sociala medier, om du inte redan har gjort så. Själv har jag det både på Facebook, LinkedIn, Pinterest, e-posten osv. Lycka till!

OBS! Dessa instruktioner förändras med jämna mellanrum. Skulle algoritmerna uppdateras, kan det därför förändras HUR du lägger in dem. Men den här instruktionen hjälper dig förmodligen ändå att hitta till instruktionerna.

På FB heter denna funktion Tvåfaktorsautentisering. Så här gör du där:

 1. Vid tvåfaktorsautentisering blir du ombedd att ange en särskild inloggningskod eller att bekräfta ditt inloggningsförsök varje gång någon försöker få tillgång till Facebook från en webbläsare eller mobil enhet som vi inte känner igen. Du kan även få aviseringar när någon försöker logga in från en webbläsare eller mobil enhet som du inte känner igen.
 2. Gå till dina inställningar för säkerhet och inloggning i FB (Inställningar och sekretess)
 3. Välj Inställningar
 4. Klicka på Säkerhet och inloggning
   
 5. Bläddra ned till Tvåfaktorsautentisering och klicka på Redigera.
 6. Välj den säkerhetsmetod du vill lägga till och följ anvisningarna på skärmen.
  När du konfigurerar tvåfaktorsautentisering på Facebook blir du ombedd att välja en av två säkerhetsmetoder, dvs antingen extern autentiseringsapp eller via sms. Jag rekommenderar dig att välja sms

Lycka till!
Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Forskningen säger att du blir frisk av att läsa – biblioterapi

Forskningen säger att du blir frisk av att läsa – biblioterapi

Biblioterapi

Enligt forskare inom biblioterapi, blir du frisk av att läsa en roman eller novell. Och givetvis kan du läsa självhjälpsböcker för att utvecklas.

Detta har man tagit fasta på i Tyskland och Storbritannien. Där finns det läkare som skriver ut texter skapade av exempelvis Goethe.

Interaktiv biblioterapi

Dessutom finns interaktiv biblioterapi vilket innebär att en grupp träffas och diskuterar böckerna de läst.

Tyvärr är biblioterapi ovanligt i Sverige. Men det ska bli ändring på detta. Studier där man utfört biblioterapins effekter inom psykisk ohälsa, ligger till grund för detta. Forskarna har även kunnat konstatera att läsande gör att människor glömmer vardagsbekymren och ökar välbefinnandet. Det finns dock inga studier kring om en genre är bättre än en annan, vid läsning.

Tro det eller ej, men ett avsnitt i min onlinekurs ”Skriva spänning” har med den här ingrediensen. Syftet är inte att bli friskare utan att lära dig förbättra ditt eget skrivande. Men det skadar ju definitivt inte, kan jag konstatera.

Lycka till med ditt läsande!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

 

 

Vilken styrka är den främsta hos din karaktär?

Vilken styrka är den främsta hos din karaktär?

Häromdagen berättade jag att mina deltagare i onlinekursen “Skriva spänning” får lära sig en metod som visar hur deras huvudkaraktärer mäter styrkor och överdrivna styrkor = svagheter.

De får lära sig beräkna HUR de ska få fram styrkan hos protagonisten och antagonisten. Genom den beräkningen får de fram om det är en vårdande, en styrande eller analytisk person. Dessutom får de veta hur den personen INTE vill bli behandlad. Detta är upprinnelsen till att skapa en trovärdig konflikt vid klimax och med hjälp av mätningar och metoden kan du sedan se konfliktmönstren.

En blå person, exempelvis, är känslig för personer som behandlar den illa och blir även störd av långsamma personer. En röd person gillar inte överseende personer som aldrig vågar ta strid och en grön person retar sig på personer som anser att hen saknar principer. Detta för att ta några få exempel.

I min senaste roman, har jag en antagonist som mördar på grund av att en person har gjort narr av personens styrkor. Att ha en tydlig grund, skapar oförglömliga karaktärer. Motivet för ett mord, exempelvis, blir så mycket bättre för läsaren.

Mer avslöjar jag inte. Då får du gå kursen och lära dig allt om detta.

Men det är onekligen mycket häftigt. Och jag kan berätta att de romaner som inte lever upp till full pott (eller nästan full pott) när jag recenserar, väldigt ofta har brist i just detta.

Lycka till med dina karaktärer!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

 

Kommentarer i Word – utomordentligt vid testläsning

Kommentarer i Word – utomordentligt vid testläsning

Ett utomordentligt sätt att arbeta med vid testläsning.

Många av mina deltagare i skrivarkurserna frågar mig gärna hur de ska hantera testläsningen. Min rekommendation är att be författaren skicka texten i Word-format. Då kan du läsa och ge kommentarer på ett enkelt sätt. Se instruktionerna nedan.

Finns även i Excel och PowerPoint.

Visa kommentarer

När du skriver en text i Word, som exempelvis den här, kan du lägga in kommentarer. Kommentarerna blir markerade och syns till höger.

Vill du se alla kommentarer, kan du öppna dessa genom att klicka på Kommentarer i Granska-vyn.

Genom denna funktion kan du interagera med andra.

Vitsen är att när du delar ett dokument kan alla se kommentarerna och därmed interagera på dem. Svara på kommentarer eller lös dem!

Du skapar en kommentar genom att klicka på knappen Ny kommentar i menyn Granska.

Men du kan också enkelt lägga in en kommentar med snabbkommandot [CTRL ALT M]. I vissa versioner kan du även tala in kommentaren. Då kommer det upp en mikrofon.

Arbetar du i ett företagsnät, kan du adressera din kommentar direkt till en person genom att använda funktionen @mention.

Lycka till med kommentarerna och testläsningen!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Skapa projektplan för ditt skrivande, fira och lär dig hur hjärnan fungerar

Skapa projektplan för ditt skrivande, fira och lär dig hur hjärnan fungerar

Skapa projektplan

Är du bra på att skapa planer? Det är viktigt när du vill uppnå resultat. Så om du INTE har en projektplan för ditt skrivande, tycker jag att du omgående ska skapa en sådan. Här ser du början av min projektplan för senaste spänningsromanen.

Fira delmål

Hur gör du för att fira dina delmål?

Hjärnan vill ha belöning. Det är därför du har ett belöningscenter i den. Här får du lite tips om hur din hjärna fungerar. Så innan du fortsätter ditt skrivande, planera in belöningar till dig så snart du uppnått delmålen.

 

Hjärnan

Pannloben

Kontrollerar dina känslor. I pannloben finns centra som reagerar på synen och doften (t ex av mat). Den ger kroppen order om när du ska äta.

Hur kan du utnyttja den kunskapen?

Jo genom att gestalta med syn och doft i din text. Då får du läsaren till att uppleva känslor för detta.

Det mesolimbiska dopaminsystemet

Hjärnans ”belöningssystem” drivs i stor utsträckning av dopamin, som produceras när du gör något skönt som ger lust till mer. Dopamin är ditt välbefinnandeämne. Detta är speciellt aktivt hos missbrukare.

Och vissa sjukdomar, som exempelvis Parkinson, påverkar hjärnan så att patienterna inte får tillräckligt med dopamin, vilket visar sig genom att de blir stela. Du behöver således dopaminet även för att röra dig.

Accumbenskärnan

Hjärnans njutningscenter i vilket största delen dopamin frigörs. Detta ger dig lust att äta. Och efter matstunden skapas ett välbefinnande.

***

Om du utnyttjar tanken bakom ovanstående fakta, kan du faktiskt skapa välbefinnande hos dina läsare genom att delge dem måltider.

Hypothalamus

Kontrollerar aptiten och balanserar din hunger såväl som energiförbrukning.

Amygdala

”Mandelkärnan” kallad, innehåller ett slags minne för händelser och trauman och slår larm om det är för stor skillnad mellan energiintag och behov.

***

Så tillåt dig att använda denna kunskap när du skriver. 

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)

Till startsidan