Skip to content

Research – ett viktigt förarbete

Research – ett viktigt förarbete All research är superviktig. Oavsett om du skriver fackböcker eller fiktion. En fiktiv berättelse MÅSTE vara trovärdig. Själv gör jag oftast ett års research inför mina romaner. I år skriver jag inte skriva någon roman under november (Nanowrimo – national novel writing month). Jag skriver två fackböcker (som jag redanContinue reading “Research – ett viktigt förarbete”