Änglakort, Skriva

Att göra research

Att göra research

Inför varje romantext gör jag ofta en gedigen research.

Samma sak gäller egentligen för oss själva när vi vill fatta ett beslut. Kanske behöver vi inte göra research i ett helt år, som jag gör inför mitt skrivande. Men det är viktigt att du tar reda på alla fakta inför beslutet.

Det kan vara så att du försöker fatta ett beslut utan att du har hela bilden klar för dig.

Ta dig tid till att göra lite efterforskningar.

Be Universum och människor du möter om information för att du lättare ska kunna bestämma dig för hur du går vidare. Följ vägledningen du får.

Plötsligt säger kanske någon något som landar inom dig. Du mottar den fakta du behöver.

Så har jag ofta upptäckt att det sker. Jag går och grunnar på något och vips får jag svaren serverade på eller annat sätt.

Inhämta kunskap genom studier, utbildning eller litteratur.

 

Lycka till!

Monica