Skip to content

Viktigt om skiljetecken

Viktigt om skiljetecken OBS! Kommatecken och semikolon är inte utbytbara. Semikolon och kommatecken betyder olika saker. Semikolon kan bytas mot punkt. Vad skiljer semikolon och punkt åt? Semikolon markerar samband mellan meningar, fullständiga eller ofullständiga. Punkten markerar enbart meningsslut. Jag får ofta frågor kring skiljetecken. Ibland med frågeställningen: När kan vi bryta mot reglerna? HärContinue reading “Viktigt om skiljetecken”