Skriva

Fila på dina skiljetecken

Fila på dina skiljetecken

Just nu verkar det som om det gått någon form av mode i skiljetecken. Själv har jag ofta för många kommatecken – något som jag lärt mig på skolans svensklektioner. Idag ska vi tydligen ha mindre av den varan.

Det finns tyvärr personer som har systematiskt valt bort skiljetecknen. Det gör texten svårläst.

Här är ett utdrag ur boken Jag for ner till bror av Karin Smirnoff (som du kan provläsa på nätet):

Detta är anledningen till att jag valt bort Karin Smirnoffs bokserie. Jag orkar helt enkelt inte läsa en text utan skiljetecken. Jämför ovanstående mening men nedanstående som innehåller kommatecken och frågetecken:

”Den där salen, undrade jag, och höll fast vid ett dunkelt minne, har den en takmålning?”

Det finns fler författare som fokuserat på skiljetecknen. Exempelvis använder Jens Lapidus många kolon och Eyvind Johnson jobbar med intressant interpunktion.

Det går faktiskt att mäta OM hjärnan tar emot texten. Enkelt fixat med hjälp av glasögon som har en kamera inbyggd, vilken mäter hjärnaktiviteten. Detta arbetade jag med redan i slutet av 80-talet.

Måna om dina skiljetecken!

Tillåt dig använda skiljetecken. De bidrar till nyanser och precision i din text. Gör att läsaren uppfattar VAD du skriver och ofta knutet till känslor. Skiljetecken ingår i kommunikationen mellan författare och läsare.

Interpunktion är en del av gestaltningen och bidrar till puls och ton. När du använder interpunktion i en dialog ökar personlighetens sätt att prata.

Läs din text högt (eller använd Words talfunktion och få texten uppläst). Vad händer om du byter ut punkten mot ett kommatecken eller ett semikolon? Kan du lägga in tankstreck?

Lycka till med dina skiljetecken!
Monica