Skip to content

Stommen i min fackbok ”Skriva spänning” börjar bli klar …

Stommen i min fackbok ”Skriva spänning” börjar bli klar … Jo, nu har jag skrivit 160 sidor i mitt manus. Det är än så länge bara råtext men så småningom ska det bli ett manus, sedan en text och slutligen en publicerad bok. Vill bara informera dig och kanske hoppas du på något extra …?Continue reading “Stommen i min fackbok ”Skriva spänning” börjar bli klar …”

Skapa spänning i ditt manus

Skapa spänning i ditt manus Idag tipsar jag om hur du skapar spänning utifrån tips från ett antal förläggare. Först och främst … Skapa en karaktär som läsaren verkligen bryr sig om. Utsätter du sedan den karaktären för hot eller problem (konflikter), blir det spänning. Skapa framåtrörelse i ditt manus. Då måste läsaren bläddra sidaContinue reading “Skapa spänning i ditt manus”