Hypnos och mental träning, Utveckling

Motivation eller Hotivation

Motivation eller Hotivation

Det där med motivation/hotivation är verkligen inte lätt. Vad är det som får dig motiverad och hur? Är det att du drömmer om att uppnå något eller att slippa något?

När jag utbildar i självledarskapet, brukar jag säga att det finns två typer av motivation, nämligen:

  • Till-motivation (den drivande motivationen)
  • Från-motivation

Sedan finns det två typer under respektive motivation, nämligen:

  • Yttre (hotivationen)
  • Inre

Den yttre motivation blir som en tändsticka. Den flammar upp men slocknar lika fort igen.

Den inre motivationen berör ditt innersta och blir bränslet i din motor.

Låt mig ta ett exempel. Om du drömmer om att flytta till ett hus baserat på en inre önskan, är din motivation stark. Men om du drömmer om att klara av en tenta för att någon annan anser att du bör göra detta (yttre till-motivation), är det förmodligen svårt.

Om du drömmer om att gå ner i vikt, kan du kanske klara detta OM du väljer att se på det utifrån ett till-perspektiv. Men om någon annan tycker att du väger för mycket och säger åt dig att gå ner i vikt, kommer du förmodligen inte att lyckas (Yttre från-motivation).

Hänger du med?

Hur motiverad är du egentligen? Är du beredd att försaka saker för att uppnå något? Eller känner du dig osäker?

Motivation handlar om mod, att våga sträcka dig upp mot skyn och gripa tag i dina drömmar.

Ibland klarar vi inte att uppnå drömmarna trots motivationen. Du behöver kanske ett coachande stöd? Coaching handlar om att hitta din längtan, dina drivkrafter, förmågor och styrkor.

Coachning utgår från din vilja och förmåga till att ta ansvar för dina val och handlingar. En coach talar aldrig om för dig vad du ska göra utan ställer frågorna som förtydligar för ditt inre vad du egentligen vill. Med coachningens hjälp kan du höja motivationen.

Motivation kan grunda sig på belöning, bestraffning och rädsla. Den inre till-motivationen baserar sig ofta på inspiration. Inspirationen driver dig mot dina drömmar, ger dig idéer och kraft att agera. Inspiration är inget du får. Det är något som kommer inifrån – en önskan – att förfina en förändrings­process.

Kom ihåg att motivation är en färskvara.

Du kan coacha dig själv genom att ställa frågor, reflektera, ge dig själv feedback, öka medvetenheten, ta ansvar och fördjupa dina insikter.

Lycka till med till-motivationen

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)