Skriva

Skapa planering för ditt skrivande

Skapa planering för ditt skrivande

Förmodligen har du en fulltecknad kalender. Då kan det kännas tufft att få in tid för skrivande också. Vad är du beredd att ge upp för ditt skrivande? En roman kan ta 6-9 månader att skriva.

Vilket mål har du med ditt skrivande? OBS! Ditt mål ska vara stimulerande. Det handlar inte om kvantitet utan om glädje. Ej heller om kvalitet eftersom råmanus får vara ”ful-skrift”.

 1. Hur lång tid per dag, kan du lägga på ditt skrivande?
  Vad kan du offra för ditt skrivande?
  Du måste vara beredd att offra tid på annat.
  Ett bra utgångsläge är 6-10 timmar per vecka.
 2. Hur stor roman vill du skriva?
  En roman för vuxna kan bestå av allt från 50.000-100.000 ord, kanske t o m fler.
  Jag brukar skriva 50.000 ord för mitt råmanus under november månad i samband med Nanowrimo.
  Sedan skär jag hårt i texten och skriver även till nya delar – i samband med revideringen.
  Om vi kalkylerar med att du skriver med ett teckensnitt på 12 punkter (eller points), normala marginaler och dubbelt radavstånd, får du ca 220 ord per sida. Om du tänker skriva 100.000 ord och vi delar detta med 220 får du ett manus på 455 sidor. Detta behöver du nu bryta ner i små bitar. Ingen kan äta en hel elefant! 😉
 3. Du måste sätta en deadline för ditt skrivande.
  Skapa en realistisk deadline. Låt oss ta ett exempel: Om du vill klara av att skriva ditt råmanus på 40 veckor = 455/40 = 11-12 sidor per vecka, vilket skulle kunna vara 1-2 sidor per dag. Hänger du med?
 4. Besluta således hur många sidor du ska skriva per dag (om du nu skriver dagligen)!
  Gör din egen kalkyl och sätt in detta i din elektroniska kalender.
  Säg att du avsätter 6 timmar för ditt skrivande per vecka. Då måste du kalkylera med detta. Kanske inser du att du då behöver lägga till fler veckor för att få klart ditt skrivande.

Lycka till när du planerar in ditt skrivande och avslutningsvis tipsar jag också för att du kan skriva in antalet sidor i en Excel-kalkyl. Då kan du se din framgång, exempelvis använder jag min djupanalys för detta. Så här ser den ut inledningsvis:

Jag skriver in vilken sida jag är på och antalet ord i den scenen eller det kapitlet. Då kan jag enkelt göra ett diagram sedan på detta för att se framskridandet.

Lycka till!

Monica