Skriva

Skapa färgstarka karaktärer i dina berättelser

Skapa färgstarka karaktärer i dina berättelser

Hur gör du för att få färgstarka karaktärer? Har du någon karaktär som du tagit ur verkliga livet? Det har jag. Ofta – i mina romaner – får en viss persons kropp och själ ligga till grund för mina karaktärer. En del av mina romaner bygger dessutom på sanna historier.

Ett bra sätt är att testa huvudkaraktärerna innan du börjar skriva. Sen behöver inte allt finnas med i texten. Det räcker med att du vet hur de agerar och reagerar.

Själv gör jag ca 30 personlighetstester på mina karaktärer. Detta eftersom jag har haft en onlinekurs som innehåller just dessa tester.

Följande behöver du notera för att vara klar över din huvudkaraktär:

 1. Hur ser din karaktär ut och i vilken ålder är hen?
  1. Klädstil, kroppsspråk, rörelser, tal och uttryck?
 2. Hur ser din karaktärs familjerelation ut?
  1. Har karaktären syskon och i så fall i vilken rangordning är din karaktär?
  2. Vilken relation har din karaktär till sin familj?
 3. Beteenden?
  1. Är din karaktär strukturerad, pedant eller slarvig?
  2. Är hen paragrafryttare eller tar livet med en klackspark?
  3. Hur beter hen sig i olika situationer?
  4. Vad äter din karaktär, respektive tvärtom?
  5. Hur sköter karaktären sin hygien?
  6. Reser din karaktär och i så fall hur?
  7. Vilket temperament har din karaktär; sävlig eller hetsig?
 4. Utbildning, yrke och dröm om utveckling?
  1. Vilket yrke har din karaktär?
  2. Vilken utbildning har hen?
  3. Kanske kan du även titta på karaktärens värderingar.
  4. Hur har din karaktär växt upp och hur var vardagen i hemmet?
 5. Hur ser din karaktärs ekonomi ut?
  1. Rik eller fattig?
 6. Vilka intressen och hobbies har din karaktär?

Ja här fick du några användbara frågor. Fortsätt själv och fundera över hur du är. Jämför med din karaktär.

Människor bär på många olika egenskaper. Dina karaktärer bör vara trovärdiga. Komplettera gärna egenskaperna med motpoler, lägg till tydliga mål och uppvisa deras drivkrafter. Utsätt dem för prövningar och låt hindren bli nästan oöverstigliga så att de växer och utvecklas under resans gång. Lägg in namn som passar för deras ålder.

 

Lycka till!

Monica