Måla

Autenticitet i konstvärden 2 – Konstmarknaden

Autenticitet i konstvärden 2 – Konstmarknaden

Konstmarknaden påverkas av trender. En rekommendation är att göra små förändringar i konsten. Inte ändra stil eller överge din autentiska röst.

Själv har jag i år lagt till damer i mina bilder, något som jag länge tänkt kunde tillföra bilden en ny dimension.

Att vara anpassningsbar i konstvärlden är en tillgång, har jag förstått. Genom detta kan du skapa konst som har ökad attraktionskraft.

Här ser du mina nya akvareller som har damer i bilden.

Lycka till med målandet!

Monica