Skip to content

Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips

Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips Många vet inte att ordet ”att” numera är valbart i kombination med frasen ”kommer att”. Detta ord ”att” går att utesluta och därmed skriva enbart exempelvis: Jag kommer skapa … Du måste inte längre placera in ordet ”att” framför, dvs Jag kommer att skapa …Continue reading “Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips”

Viktigt om skiljetecken

Viktigt om skiljetecken OBS! Kommatecken och semikolon är inte utbytbara. Semikolon och kommatecken betyder olika saker. Semikolon kan bytas mot punkt. Vad skiljer semikolon och punkt åt? Semikolon markerar samband mellan meningar, fullständiga eller ofullständiga. Punkten markerar enbart meningsslut. Jag får ofta frågor kring skiljetecken. Ibland med frågeställningen: När kan vi bryta mot reglerna? HärContinue reading “Viktigt om skiljetecken”