Skip to content

Löser grammatik-kontroll dina skrivproblem?

Löser grammatik-kontroll dina skrivproblem? Grammatiska misstag är oundvikliga. De händer de bästa av oss. Från irriterande stavfel till grammatiska klumpigheter eller avsaknad av rätt ord, när vi skriver. Det mest idealiska hade varit att ständigt ha en redaktör till hands för att rätta till misstagen. Men det är givetvis inte möjligt. Det går inte attContinue reading “Löser grammatik-kontroll dina skrivproblem?”

Grammatik- och läsbarhets-tips

Grammatik- och läsbarhets-tips Kanske slinter dina fingrar när du skriver. Mina gör så, ibland. Stavfel och grammatiska fel blir följden. Kanske har du svårt med tempus och verben byter tid? Ingenting fungerar riktigt som du har tänkt dig. Du korrekturläser texten och upptäcker några grammatiska fel. Men vad händer när ögat inte längre informerar digContinue reading “Grammatik- och läsbarhets-tips”

Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips

Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips Många vet inte att ordet ”att” numera är valbart i kombination med frasen ”kommer att”. Detta ord ”att” går att utesluta och därmed skriva enbart exempelvis: Jag kommer skapa … Du måste inte längre placera in ordet ”att” framför, dvs Jag kommer att skapa …Continue reading “Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips”

Viktigt om skiljetecken

Viktigt om skiljetecken OBS! Kommatecken och semikolon är inte utbytbara. Semikolon och kommatecken betyder olika saker. Semikolon kan bytas mot punkt. Vad skiljer semikolon och punkt åt? Semikolon markerar samband mellan meningar, fullständiga eller ofullständiga. Punkten markerar enbart meningsslut. Jag får ofta frågor kring skiljetecken. Ibland med frågeställningen: När kan vi bryta mot reglerna? HärContinue reading “Viktigt om skiljetecken”