Skriva

Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips

Det viktiga ordet ”att” i frasen ”kommer att” – grammatik-tips

Många vet inte att ordet ”att” numera är valbart i kombination med frasen ”kommer att”. Detta ord ”att” går att utesluta och därmed skriva enbart exempelvis:

Jag kommer skapa …

Du måste inte längre placera in ordet ”att” framför, dvs

Jag kommer att skapa …

Sara Lövestam skrev i Handbok för språkpoliser att ”detta att-bortfall bör betecknas som en lättare förbrytelse”. Men det råder valfrihet både i tal och skrift, vilket Språkrighetsboken slog fast redan 2005.

Rekommendationen är fortfarande att använda kommer att som synonym till ordet ska, exempelvis

Jag kommer att åka till Spanien i höst / Jag ska åka till Spanien i höst

Detta gäller även för fraserna försöka, glömma, lova med flera.

Lycka till med grammatiken!

Monica