Skriva

Detaljera när du skriver och tänk på VAK

Detaljera när du skriver och tänk på VAK

Har du tänkt på vikten av att skriva detaljer i ditt manus?

Genom att göra så, ökar du bilderna för läsarna. Detta gäller både för karaktärerna och miljön.

Observera att dina karaktärer ser olika saker, dels beroende på deras intressen, dels beroende på deras VAK (visuell-auditiv-kinestetisk). VAD är således hur vi uppfattar saker. En del människor och karaktärer SER saker. Andra HÖR och några KÄNNER. Detta präglar oss framför allt vid inlärning.

Jag är en person som SER och KÄNNER. Vem är du? Hur gör dina karaktärer?

Detta framgår också i dialogerna. En person som SER, använder ofta uttrycket ”ser” i dialogen. En person som HÖR, säger ofta ”jag hör …” och en kinestetisk person uttrycker sig ofta med ordet ”känner” i dialogen.

Om du exempelvis skriver om miljön, så upplever din karaktär den på olika sätt OCH beroende på intresse. Låt mig ta ett exempel.

En av mina karaktärer är visuell och älskar naturen. Således ser hon inte ett träd utan detaljerna av en björk när hon tittar sig omkring.  En annan karaktär som är auditiv ser däremot inte björken men HÖR vindens sus i trädkronan, fågelkvitter (och då inte vilken fågel som helst utan detaljerat kanske en bofink). En tredje kinestetisk person kramar eller känner barken mellan fingrarna.

Hänger du med?

Så skriv ut detaljerna! Vilket träd är det? Hur upplever din karaktär det?

Lycka till!

Monica Ivesköld
Milord Inspiration (ingår i Resultat Direkt)