Böcker, Redigera, Skriva

Egenutgivning?

Egenutgivning?

Vad innebär det?

Jo att du som författare tar kontroll över din utgivning. Du fattar alla beslut avseende:

  • Bokens innehåll
  • Design
  • Bokutformning
  • Omslag
  • Datum för publicering
  • Marknadsföring

De flesta av mina böcker har jag senaste åren gett ut via egenutgivning där jag valt print-on-demand. Undantaget är min första roman – ”Porten till friheten” som släpptes i fjol via traditionellt förlag. Men jag kan betona att den inte alls sålt lika mycket som de som jag gett ut som egenutgivare.

Egenutgivning har revolutionerat bokmarknaden. Tack vare egenutgivning kan flertalet ge ut boken professionellt i bokhandeln. Författarna får mer frihet och kontroll över böckerna. Det betyder spännande utvecklingsmöjligheter. MEN du måste kunna hantverket och ta hjälp för diverse yrkesroller där du inte har kunskap. Annars tappar du läsarens förtroende.

Egenutgivningens framgång visar sig bland annat i bestsellerlistor för e-böcker, där egenutgivna titlar i bland annat USA och Tyskland länge har dominerat.

Europas största undersökning

Egenutgivningens popularitet visar sig i antalet deltagare i undersökningen.

Med nästan 5 500 författare från Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz är deltagarsiffran nästan dubbelt så hög som 2014.

Egenutgivning ger författarna full frihet när det gäller förverkligandet av idéer. Författaren har kontroll över innehållet av boken, rättigheterna och marknadsföringen. I Sverige svarade 90 % att kontroll över innehållet är den största motivationen för att välja egenutgivning som publiceringsväg. Kontroll över rättigheterna (84 %), marknadsföringen (68 %) samt närheten till läsarna och marknaden (47 %) är också punkter som får författarna att ge ut boken själva.

Arbeta med externa yrkesroller

Egenutgivning innebär också mer ansvar. Du behöver professionell hjälp och i Sverige är nästan en tredjedel knutna till externa yrkesroller. Den mest köpta tjänsten är omslagsdesign. Men även korrekturläsning, design av inlagan och språkgranskning är förekommande tjänster.

De flesta författare ger ut tryckt och e-bok samtidigt.

Försäljningen och marknadsföringen

I Sverige är den viktigaste försäljningskanalen den egna försäljningen (76 %) följd av nätbokhandeln (71 %).

Marknadsföringen är den svåraste för många: 9 % av svenska egenutgivare anger att de tillbringar mer än 5 timmar per vecka med marknadsföringen av boken. 35 % spenderar mer än 2.000 kronor per bok på marknadsföring. De flesta författare har även egen webbsida och många kanaler på sociala medier.

 

Lycka till med försäljningen av din bok!

Monica