Skriva

Disposition för ditt skrivande

Disposition för ditt skrivande

Att disponera texten och kanske skriva synopsis är ett sätt att med levande dokument hålla oss författare på spåret. Dispositionen skapar ett slags skyddsnät.

Jag använder alltid dispositionen i Word eller Scrivener – beroende på i vilket program jag skriver.

Ibland när jag skriver romanmanus gör jag ett enkelt synopsis initialt. Men kom ihåg, denna typ av dokument är ALLTID levande. Det innebär att du kan förändra under tiden. De är aldrig statiska.

Precis som när du ska bygga ett hus, behöver du en karta eller skiss. Du behöver veta hur du ska lägga grunden och bygga väggarna, eller hur?

Det finns två typer av författare. På engelska kallas dessa för ”pantser” eller ”liners/outliners”.

Pantser har kommit av att författare skriver sittande på rumpan och låter berättelserna växa fram medan en Liner/Outliner är en person som älskar att skapa konturerna först. Vilken typ av författare du är, spelar mindre roll. De flesta får till ett manus, oavsett.

Att skapa konturer (disposition) för att komma från A till B, har sina fördelar. Andra tycker att de blir begränsade i kreativiteten av detta.

Men oavsett om du är den ena eller den andre, så tänk att dokumenten du skapar för att få grunden framträdande, inte på något vis begränsar dig eftersom det är ett LEVANDE dokument som du kan ändra hur många gånger som helst.

Att skriva fiktivt är organiskt. Tänk flytande! Låt detta hjälpa dig. Låt det vara flytande.

Att tänka disposition innebär också att du enkelt kan flytta in det mest spännande avsnittet i början av din berättelse. Sedan kan du gå bakåt till början, för att avsluta med slutet. Se de övre pilarna.

I Word under VISA-menyn finns funktionen för Disposition:

Här kan du se delar av dispositionen för min roman ELVIRA:

Fördelen är att det sedan är så enkelt att flytta runt på kapitlen.

Jag kan skriva vilket kapitel jag vill och det behöver inte vara i en viss ordning.

Ska jag skriva fackböcker är det ett absolut MÅSTE att använda dispositionen. Här kan du se början av dispositionen för mina kommande fackböcker ”Boken om att skriva fackböcker” och ”Boken för parrelationer – Bröllopsboken”:

Det är också viktigt för dig att tänka utifrån relationerna när du skriver skönlitteratur. Du måste i förväg veta hur din protagonist såväl som din antagonist kommer att bete sig i samband med konflikter och utveckling. Om du inte känner dina karaktärer, blir de inte trovärdiga i storyn. Och jag kan berätta att trots att jag jobbat med personlig utveckling i 40 år, är det inte lätt att synliggöra personligheten och beteendena hos olika karaktärer. Detta är något som du kanske behöver jobba mycket med.

Du måste förstå deras motivation, hur deras bakgrund ser ut osv. Allt som de redan har upplevt kommer att jaga dem resten av livet.

Vi människor kan inte förändras speciellt mycket från vår personlighet. Givetvis kan vi utvecklas genom att lära oss hantera situationerna på ett annorlunda sätt, men vi har specifika egenskaper som styr.

I min fackbok för parrelationer lär jag ut hur du kan testa dig och lära dig förstå dig själv såväl som andra i din omgivning. Det är intressant att lära hur andras hjärnor fungerar.

Ett romanmanus är uppbyggt som ett domino-spel. När en kloss faller, kan alla ramla. Tänk dig en kedja. Om en länk går itu, kommer allt att rasa.

Du avgör hur förberedd du vill vara när du skriver. Med en disposition och synopsis får du stöd för dina tankar och din kreativitet – när du utgår från att de är flytande, levande dokument.

Lycka till med dina flytande, levande dokument!

Monica