Skriva

Till dig som är fackboksförfattare – DSM-direktivet

Till dig som är fackboksförfattare – DSM-direktivet

Den 1 januari 2023 implementeras DSM-direktivet i svensk lag.

Det innebär att flera paragrafer i upphovsrättslagen kommer att skrivas om.

Här är några skillnader mot tidigare

  • Skälig ersättning till upphovspersoner
  • Bestseller-klausul vilket innebär att du får skälig ersättning om din upphovsrätt överlåts till någon som ska använda ditt verk i kommersiellt syfte
  • Om förlaget säljer ditt verk vidare till tredje part (exempelvis ljudboksleverantör, digitala plattformar)
  • Oavsett tidigare avtal, ska du ha skälig ersättning som speglar omfattningen av användandet.
  • Inskränkning i ensamrätten, dvs verket får användas i utbildningssyfte men ska som tidigare redovisas via BONUS
  • Youtube, Facebook och andra sociala medier omfattas av DSM-direktivet och måste ta större ansvar. Meta och Google hålls ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång på plattformarna. Material som ligger i sociala meder FÅR INTE spridas eller plockas ner

 

Känns onekligen som ett steg framåt!

Monica