Böcker

En tom sida är som ett öppet landskap

En tom sida är som ett öppet landskap

En tom sida är som ett öppet landskap. Den har ingen dimension och ingen tid. Här är allt möjligt. Allt kan växa. Vem som helst, vad som helst; verkligt eller imaginärt. Läsaren kan resa dit och stanna kvar. Inga begränsningar finns förutom din egen som författare. Utveckla dina skriv-egenskaper! Tillåt dig att födas som författare.

Ja, så börjar min nya fackbok ”Skriva fackböcker”. Och precis så är det … Du har makten i din hand. Fånga läsaren!

Lycka till!