Skriva

Show – don’t tell – VISA!

Show – don’t tell – VISA!

Du har hört det massor av gånger. Ändå kanske det är svårt. Detta är en del i hantverket som du behöver träna extra mycket på.

Motsatsen till show and tell är en berättande sammanfattning. Använd inte en berättande sammanfattning i det första kapitlet. Då lyckas du förmodligen inte engagera läsaren.

Här är några användbara tips!

Skapa en scen

Skapa scenen i realtid, tillåt flashbacks. Du kan använda dig av specifika platser, fantasi, aktion, och dialog med beats. Locka dina läsare till din värld, få dem att känna sig som en del av den, få dem att glömma var de egentligen befinner sig.

Att skriva en utförlig redogörelse får läsaren att tappa intresset. Beskriva karaktärernas förflutna med händelser längre fram. Engagera din läsares intellekt och känslor. Släpp in din läsare till din värld och låt hen klara sig själv. Allt behöver inte förklaras.

Skippa berättande sammanfattningar.

Narrativ sammanfattning

  • Variera rytmen och strukturen i ditt skrivande.
    Scen efter scen utan paus är utmattande. Sakta ner!
  • Ge kontinuitet till din berättelse i större skala.

Beskriv inte dina karaktärers känslor. Visa varför de känner som de gör. Uteslut ALLA känslo-ord!

Beskriv platsen så att läsaren själv känner sig äcklad eller får längtan till miljön.

Ge inte en massa onödig information. Du vill ge läsaren upplevelser. Visa det genom handling eller inre monolog. Motstå lusten att förklara! Klipp bort scener där du förklarar känslorna. Skriv om avsnittet. I stället för att skriva att cykeln är en skrothög, kan du visa läsaren hur den har skrynklats till, att den är som en åtta i ramen, att pedalerna har lossnat och däcken punkterats. Hänger du med?

Checklista för att förbättra inledningen

  • Finns det långa passager där ingenting händer i realtid? Korta ner! Klipp bort!
  • Sker huvudhändelserna i scenen?
  • Har du med dramatik i varje scen (om inte, klipp bort)?
  • Beskriver du karaktärernas känslor? Visa i stället för att berätta!

Lycka till!

Monica04