Böcker, Skriva

Skicka manus till förlag – hur går det till?

Skicka manus till förlag – hur går det till?

Innan du skickar till förlag bör din text ha vilat ett bra tag. Sedan tar du itu med de olika redigeringsrundorna. Själv brukar jag göra ca 17 olika redigeringar. Därefter är det lämpligt att skicka till testläsare och när du fått tillbaka från dem, kan du anlita lektör och eventuellt redaktör.

Fokusera på din författarröst, ha en tydlig intrig och konflikter i varje scen, arbeta med gestaltning och dialog samt perspektiv.

Efter det kan du skicka till förlag.

Vad händer hos förlagen?

Det är givetvis olika. En del förlag hör av sig OM de inte är intresserade, andra låter tiden gå utan återkoppling.

Inget förlag – tyvärr – hör av sig och tackar för ditt insända manus. Något som jag anser skulle vara nummer ett från samtliga förlag.

Det är ofta så att en redaktör läser igenom första sidan och gallrar ut det manus som inte verkar intressant. Om ditt manus klarar nålsögat, brukar det hamna hos ett slags manusgrupp som sållar vidare. Gillar förlaget ditt manus, går det eventuellt till en lektör eller så läser någon på förlaget hela manuset. Slutligen fattar redaktionen ett beslut avseende ditt manus.

Vilka förlag ska du skicka till?

Det beror på genren. Kontrollera på förlagets webbsida om de är intresserade av den genre som du har skrivit i. En del vill att du ska använda en speciell sida, andra att du ska skicka till en mail-adress. Några få tar fortfarande emot papperskopior.

Gör så här:

  1. Läs på olika förlags webbsidor. Kontrollera hur de vill ha det inskickade manuset. Eventuellt behöver du ändra teckensnitt, storlek, radavstånd mm.
  2. Skicka in HELA ditt manus! Det räcker inte med en synopsis eller de första sidorna.
  3. Bifoga ett följebrev med en kort synopsis på ditt manus.

Vill du ha ditt manus i retur (om du skickat papperskopia), måste du bifoga ett färdigfrankerat kuvert med din adress på.

Häfta aldrig ihop ditt manus. Sidorna ska vara lösa och med tydlig numrering.

Vad händer sen?

Oftast händer inget på 3-6 månader. Ibland kan det ta år innan förlaget återkommer med svar, ibland aldrig.

OM de väljer ditt manus, brukar de ringa. Avstår de, brukar de skicka ett meddelande via mail.

Skulle du få avslag från samtliga förlag, finns möjligheten att ge ut som egenutgivare eller via Print-on-demand.

Lycka till!

Monica