Effektivitet, Kommunicera, Kundservice, Marknadsföring

Skapa känslomässigt engagemang med din kunder och läsare

Skapa känslomässigt engagemang med din kunder och läsare

Vad exakt är känslomässigt engagemang?

Jo när dina kunder/läsare upplever en glädje över vad du förmedlar. När de älskar dig villkorslöst.

Hur bör du göra?

Här är fyra steg som du kan skapa för att förbättra engagemanget.

  1. Var genuin och äkta!
  2. Bli personlig med dina kunder/läsare
  3. Var socialt medveten och tillåt dig synas i sociala medier dagligen
  4. Erbjud rabatter, bjud på gratis information, skapa intresseväckare hos kund/läsare

Lycka till!

Monica