Böcker, Skriva

Redigera manus efter lagring

Redigera manus efter lagring

Idag och inom kort kommer jag att ge några initiala tips för redigering av ditt manus.

Kanske har du skrivit ett råmanus. Så brukar jag göra. Då behöver du lägga mycket tid på att få ordning på ditt manus – efter att det legat och vilat sig. Tänk dig att manuset är som en god ost eller ett gott vin. Det blir inte till något om det inte får lagras. Mina romanmanus får vila minst ett år, mina fackboksmanus vilar minst en månad.

Boka in tiden för redigering i din kalender. Hur mycket tid per dag vill du sätta av? När jag är uppe i redigeringsarbetet brukar jag avsätta ca 2 timmar per dag, 7 dagar i veckan, för detta. Hur mycket vill du boka upp? Lägg sedan in tiden i din elektroniska kalender som en återkommande tid. På så sätt kan du följa upp och se hur mycket du faktiskt har lagt på redigeringsarbetet.

Börja med att titta på din disposition. Har du fått med dig allt? Är manuset sådant som du hade förutsett?

Hur många scener/kapitel ska du läsa per dag? Sätt ett mål!

För att få bättre överblick, rekommenderar jag dig att stoppa in ditt manus i en färdig mall som är lika stor som den tilltänkta boken. Själv brukar jag ha en mall som är storpocket-format fram tills slutredigeringen (sista rundan). Då ändrar jag formatet till exakt det som boken är tänkt att tryckas i.

Lycka till!

Redigera manuset genom att snabbläsa första gången

Föreställ dig att du är läsaren. Eventuellt har du haft manuset hos ett antal testläsare och då har du fått respons som du kan använda dig av.

Fundera över hur du ska läsa ditt manus? Ska du skriva ut det eller läsa på skärmen? Själv väljer jag oftast att läsa på skärmen. Ett tips är då att ändra typsnittet och storleken, ett annat tips är att – i Word – låta uppläsaren mekaniskt högläsa ditt manus. Då märker du direkt var det ’haltar’.

Lägg stor vikt vid första kapitlet. Är det en fackbok, börja med att ställa några frågor som boken ska besvara eller ge läsaren en förklaring till varför du skrivit boken. Är det en skönlitterär bok, bör första kapitlet kroka fast läsaren – gärna slå undan benen på läsaren så att hen inte kan lägga boken ifrån sig. Dramatik på högsta nivå, således. Du bör i en roman ge läsaren en kort presentation av huvudkaraktären och kanske sätta scenen i miljön.

Besluta också – i en skönlitterär roman – hur du ska lägga in cliffhangers för att få läsaren att vilja fortsätta direkt till nästa kapitel. Ska du ha korta eller långa kapitel?

Läs nu snabbt igenom hela ditt manus! Tänk igenom den dramaturgiska kurvan och konstatera att du har tydligheter för början, mitten och slutet.

Vill du ha fler tips, läs min bok REDIGERA FRAMGÅNGSRIKT. Du får gärna köpa den direkt av mig med rabatt. Hör av dig.

Lycka till!

Monica