Okategoriserade

Skapa mänskliga relationer när du skriver

Skapa mänskliga relationer när du skriver

Några användbara tips bjuder jag på idag.

Se det vardagliga

Låt dina karaktärer vara människor av kött och blod. Precis som vi alla, gör de vardagliga saker. Men vi gör inte alla likadant. Låt de sticka ut!

Inre monologer

Tillåt dina karaktärer att tänka/tala med sig själva – inre monologer. På så sätt, delger du läsaren deras tankar och känslor. Det är okej om de är motsägelsefulla. För det är nämligen vi människor. Men var försiktig och använd INTE orden ’känner’, ’tänker’ etc. Låt läsaren förstå att det är deras känslor/tankar som förmedlas, utan att du skriver läsaren på näsan.

Skriv regelbundet

Det är viktigt för skapelse-processen att du planerar ditt skrivande. Att skriva regelbundet, även om det bara är 10 minuter per dag, är extremt viktigt för den kreativa processen. Själv skriver jag blogginlägg (som det här) om jag inte arbetar med något av mina manus. Det viktiga är att jag har skrivit. Och självfallet (som den planerings-freak jag är) har jag även bokfört min tid så att jag vet vad jag lägger tiden på. 😉

Lycka till!

Monica