Skriva

De första sidorna i din roman …

De första sidorna i din roman …

De första sidorna i din roman bör introducera huvudkaraktären, miljön, plantera intrigen och konflikten och cementera din röst.

Tänk på att din allra första mening är superviktig. Titta i ett antal romaner så förstår du vad jag menar. Vilka romaner fångar dig direkt och varför?
När du redigerar bör du lägga lite extra tid på att konfrontera din första mening.

Din huvudkaraktär bör vara oförglömlig. Då har du etablerat romanen i läsarens ögon och kanske i hens minne för alltid.
Jämför med de karaktärer som blivit oförglömliga för dig när du läst romaner. Själv har jag fastnat för några specifika karaktärer i Birgitta Bergins, Fredrik Backmans och Emma Hambergs samt Jojo Moyes böcker. Romaner som jag på så sätt aldrig glömmer.

Din röst kan du jämföra med en sångares. Den ska klinga i läsarens öron, om du förstår hur jag menar.

Konflikten (intrigen) bör finnas i inledningskapitlet och ska rubba jämvikten. När läsaren upptäcker den, är hen oftast fast. Överdriv gärna så att du verkligen krokar fast läsaren.

Lycka till!

Monica